Η επιχειρηματική ανάγκη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών από πολλές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων οδήγησε τη Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην εγκατάσταση ενός συστήματος Business Intelligence (BI) ώστε να διασφαλίσει τις δυνατότητες για προηγμένη ανάλυση, ενώνοντας τη διάχυτη πληροφορία

Το ΒΙ σύστημα του αερολιμένα είναι από το 2002 το εταιρικό εργαλείο μας για ανάλυση δεδομένων και λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της θέσης του αερολιμένα στην αγορά καθώς και τη χάραξη και ανάπτυξη του αεροναυτιλιακού και του εμπορικού σκέλους. Η διαμόρφωση του ΒΙ συστήματος στο ΔΑΑ στέφθηκε με πλήρη επιτυχία.

BI & επιχειρηματική απόδοση
Οι περισσότεροι οργανισμοί είναι υπερφορτωμένοι με πληροφορίες διάχυτες σε πηγές, εφαρμογές και σχήματα. Από αυτές, οι πληροφορίες που προσφέρουν αξία είναι όσες παρέχουν βελτιωμένο performance management. Ενα ΒΙ σύστημα διαχειρίζεται τα εταιρικά στοιχεία, τα μετατρέπει σε πληροφορία και ενισχύει το decision making και performance management της εταιρείας, καθώς:

  • Προσφέρει συνεχή γνώση σε προκαθορισμένη μορφή στους εργαζομένους για να λαμβάνουν γρήγορα τις κατάλληλες και σωστές αποφάσεις σε καίρια εταιρικά ερωτήματα. Η εφαρμογή ΒΙ συστήματος στο ΔΑΑ οδήγησε σε ένα παγκόσμια βραβευμένο εργαλείο για τους βασικούς μας πελάτες, τις αεροπορικές εταιρείες. Η παροχή μηνιαίων στοιχείων της πτητικής και επιβατικής κίνησης με ακρίβεια και ανά προορισμό, συντέλεσε στην ενίσχυση του decision making των πελατών μας για ανάπτυξη και πωλήσεις.
  • Βοηθάει στην ιεράρχηση της πληροφορίας ακολουθώντας τις εταιρικές διαδικασίες και αυξάνοντας τη διαφάνεια.
  • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων. Μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους στο ΔΑΑ ήταν η μεγάλη πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Χρησιμοποιώντας το εγκατεστημένο ΒΙ σύστημα οι χρήστες δημιούργησαν σενάρια έτσι ώστε να υπολογιστεί, να αναλυθεί και να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πόρων του αερολιμένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού επιβατών.

Επιχειρηματικά οφέλη
Η πραγματοποίηση της εφαρμογής ΒΙ συστήματος στο αεροδρόμιο είχε πολλαπλά οφέλη στο σύνολο των εταιρικών λειτουργιών αλλά και σε επιμέρους διευθύνσεις:

  • Διαμόρφωση μοναδικών εταιρικών στοιχείων και σημασιολογίας τους (single version of the truth)
  • Προηγμένη & γρήγορη υποστήριξη απόφασης και διάδοση πληροφορίας μέσω προκαθορισμένων αναφορών
  • Συγκέντρωση πληροφορίας
  • Βελτιωμένη ασφάλεια συστημάτων με ελεγχόμενη και προκαθορισμένη πρόσβαση χρηστών σε αναφορές και όχι στα παραγωγικά συστήματα
  • Απεικόνιση και παρακολούθηση της εξέλιξης των βασικών παραμέτρων που συνθέτουν την εταιρική τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε να γίνονται έγκυρες προβλέψεις.

Στην πράξη, μέσω του ΒΙ συστήματος, στο ΔΑΑ έχει επιτευχθεί η διαθεσιμότητα, η ανάλυση αλλά και ο συνδυασμός πτητικών και επιβατικών στοιχείων, στοιχείων διαχείρισης των αποσκευών, στοιχείων του εμπορευματικού σταθμού, οικονομικών στοιχείων συνδυασμένων με πτητικά και επιβατικά στοιχεία, μετεωρολογικών στοιχείων, στοιχείων του χώρου στάθμευσης οχημάτων, στοιχείων κίνησης οχημάτων στους δρόμους που περιβάλλουν τον αερολιμένα, στοιχείων των εμπορικών καταστημάτων αλλά και του εργατικού δυναμικού του ΔΑΑ. Η προσπάθεια αλλά και η ζήτηση για να συμπεριλάβουμε και άλλες πηγές στοιχείων είναι διαρκής.

Collaborative Business Intelligence
Ενα collaborative ΒΙ σύστημα δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιοποίησης της πληροφορίας, γεγονός που μετατρέπει σε τεχνογνωσία, δίνει τη δυνατότητα άμεσης αντίληψης της σύνθεσης των πληροφοριών και συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη κατάλληλων και γρήγορων αποφάσεων έχοντας τη μεγάλη εικόνα της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, η απόκτηση της ολοκληρωμένης γνώσης δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην λήψη σωστών αποφάσεων δίνοντας ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η σημασία της ποιότητας της πληροφορίας
Η ακεραιότητα της πληροφορίας εξαρτάται πλήρως από τα πρωτογενή στοιχεία. Η γνωστή έκφραση «Garbage In Garbage Out» δηλώνει ακριβώς πως η μη έγκυρη πρωτογενής πληροφορία δεν μπορεί να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Καθώς το decision making ενισχύεται από ένα σύστημα ΒΙ, η μη ποιοτική πληροφορία αποτελεί και για το ΒΙ λόγο αποτυχίας του.

Λόγω των πολλών και διαφορετικών συστημάτων και πηγών πληροφορίας στο ΔΑΑ, η ακεραιότητα της πρωτογενής πληροφορίας ήταν καίριας σημασίας για ένα αποτελεσματικό και έγκυρο ΒΙ. Η λύση ήταν το ίδιο το ΒΙ. Οι επιχειρηματικοί κανόνες που καθορίζουν τη φύση των στοιχείων σε κάθε σύστημα απεικονίζονται σε αναλύσεις που υποδεικνύουν «λάθη» στην πρωτογενή πληροφορία.

Σαν αποτέλεσμα, τα παραγωγικά συστήματα διορθώνονται και εξασφαλίζεται μέσω του συστήματος ΒΙ η έγκυρη πληροφορία στο ΒΙ σύστημα.