Η επιτυχία των big data απαιτεί νέες και καινοτόμες μεθόδους επεξεργασίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών διαχείρισης αντισυμβατικών δεδομένων, ικανότητες αρχιτεκτονικών και analytics. Οι ηγέτες του IT και τους business πρέπει να αναπτύξουν μία στρατηγική διαχείρισης των δεδομένων για τις νέες μορφές πληροφοριών.

Πηγή: Gartner, Επιμέλεια: Ελένη Χρυσαφοπούλου, [email protected]

Το 2013 θα είναι η χρονιά που θα δούμε τη μεγαλύτερη υιοθέτησή των big data από ποτέ. Σύμφωνα με την έρευνα «Predicts 2013: Information Innovation» της Gartner, το 42% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι επένδυσαν ήδη σε τεχνολογίες big data ή τουλάχιστον σκοπεύουν να το κάνουν μέσα στο 2013.

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται συνεχώς καλές πρακτικές για το πώς θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση των big data σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παραγωγής, ενώ πολλά business cases σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας παρέχουν έμπνευση για άλλους, ενώ πολλοί οργανισμοί βλέπουν, πλέον, ένα πραγματικό και μετρήσιμο ROI. Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με πρακτικές προκλήσεις.

Η νέα έρευνα της Gartner εστιάζει στις επενδύσεις και οι ηγέτες του IT, του management και του business μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα:
• Τις έννοιες των big data και πως αυτές επηρεάζουν τους οργανισμούς.
• Πώς οι διάφορες βιομηχανίες έχουν ήδη επωφεληθεί από τα big data.
• Πώς να ξεκινήσουν.
• Πώς τα big data βοηθούν στο χειρισμό της πληροφορίας ως υψίστης σημασία δεδομένου, δημιουργώντας μια πραγματική απόδοση στις πληροφορίες.

Τι σημαίνουν τα Big Data για μια επιχείρηση
Οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει τη σημασία των big data και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.
Πολλοί οργανισμοί, βέβαια, βρίσκονται ακόμα στο πρώιμο στάδιο του πειραματισμού και ελάχιστοι έχουν σκεφτεί διεξοδικά τη στρατηγική τους ή έχουν αντιληφθεί τη βαθύτερη επιρροή των big data στην υποδομή των πληροφοριών τους.

Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2015, το 20% των Global 1000 οργανισμών θα έχουν εστιάσει τη στρατηγική τους σε υποδομή πληροφοριών ανάλογη με αυτή της διαχείρισης εφαρμογών. Η έκθεση της Gartner, «Predicts 2013: Big Data and Information Infrastructure;» περιγράφει λεπτομερώς το πώς το φαινόμενο big data θα επηρεάσει τους οργανισμούς, τους πόρους και την υποδομή των πληροφοριών. Οι ηγέτες του IT και τους business μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την έρευνα για να προσαρμόσουν και να σχεδιάσουν τις σημαντικές αλλαγές που αναμένονται.

Η έκθεση «Big Data Adoption in the Logical Data Warehouse» αναφέρεται στα αποτελέσματα έρευνας της Gartner σχετικά με τα big data. Για παράδειγμα, πάνω από το 40% όλων των οργανισμών σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν πρακτικές data warehouse και data integration.
Οι οργανισμοί θα πρέπει να ξεκινήσουν να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους,  καθώς προετοιμάζονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές. Οι ηγέτες του IT και της διαχείρισης των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να επιταχύνουν τα σχέδιά τους ή να αντιμετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους, με πλεονέκτημα τα ενισχυμένα analytics των big data.

Από την άλλη, η έκθεση «The Future of Data Management for Analytics Is the Logical Data Warehouse» εξηγεί το γιατί οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα big data στην ολοκλήρωση των υποδομών και του warehouse. Οι ηγέτες του IT και της διαχείρισης των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έρευνα αυτή πριν ξεκινήσουν να αξιολογούν τις πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να εξετάσουν τα εργαλεία ενοποίησης των δεδομένων για να επωφεληθούν των πολλαπλών λύσεων επεξεργασίας πληροφοριών και των νέων τεχνολογιών.

Πώς τα Big Data επηρεάζουν τις διαφορετικές βιομηχανίες
Οι οργανισμοί από τις διάφορες βιομηχανίες συλλέγουν και αποθηκεύουν έναν αυξανόμενο όγκο δεδομένων. Αυτό, συχνά, «οδηγείται» από την ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή με τη λογική του «συλλέγω και κρατάω τα πάντα με σκοπό να τα τακτοποιήσω αργότερα». Αν και τομείς, όπως η διακυβέρνηση, οι κατασκευές και η εκπαίδευση έχουν τα μεγαλύτερα επίπεδα «dark data» (δεδομένα που συλλέγονται από εταιρείες που όμως δεν είναι μέρος των καθημερινών λειτουργιών τους), το φαινόμενο αυτό εξαπλώνεται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Η υπο-χρησιμοποίηση των «dark data» αντικατοπτρίζει την πιο άμεση δυνατότητα για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Οι ηγέτες του IT και της διαχείρισης των πληροφοριών μπορούν να μάθουν αρκετά από τους ομότίμους τους στις δικές τους βιομηχανίες ή, εξίσου σημαντικό, σε άλλους τομείς. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες έρευνες για να βελτιώσουν τη δυνατότητα επεξεργασίας του αυξανόμενου όγκου των πληροφοριών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να έχουν λεπτομερή ανάλυση που οδηγεί σε βελτιωμένη λήψη πληροφοριών και δημιουργία αξίας.

Η έκθεση «CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement» παρουσιάζει το πώς η βελτίωση των business analytics είναι για τους CFOs η κορυφαία τεχνολογική προτεραιότητά. Οι επαγγελματίες του IT και της διαχείρισης των πληροφοριών μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τις δυνατότητες των business analytics, αφού οι ανταγωνιστές τους είναι πιθανόν να κάνουν ακριβώς το ίδιο.Η έκθεση «A Quick Look at Big Data in Education, 2012» παρουσιάζει το πώς τα big data μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένα αποτελέσματα στη διδασκαλία.

Η εξαγωγή δεδομένων από τα big data και η εφαρμογή τους απευθείας στην αίθουσα διδασκαλίας είναι μια σχετικά νέα έννοια στην εκπαίδευση και έχει αυξανόμενη δυναμική σε όλα τα επίπεδά της. Οι ηγέτες μπορούν να ξεκινήσουν να εκμεταλλεύονται τις υπάρχουσες και αναδυόμενες λύσεις για να διευκολύνουν τη «μετάφραση» των δεδομένων σε εφαρμόσιμες εκπαιδευτικές πληροφορίες. Η έκθεση «Best Practices for Big Data Maturity in Financial Services» εξηγεί το πώς οι τράπεζες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πρωτοβουλίες big data κάτω από τις πρακτικές διακυβέρνησης των δεδομένων, αν θέλουν αυτές οι πρωτοβουλίες να εξελιχθούν και να ωριμάσουν.

Αυτό απαιτεί από τους ηγέτες να ανα-σχεδιάσουν τις πολιτικές διακυβέρνησης των δεδομένων για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις των νέων δεδομένων. Η έκθεση αυτή θα βοηθήσει τους οργανισμούς οικονομικών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τον κοινό ορισμό των big data για να επεκτείνουν τις πρακτικές διακυβέρνησης των δεδομένων, ώστε να συμπεριλάβουν τη νέα πραγματικότητα των big data.

Η έκθεση «Target Big Data to Gain Access to Future Strategic Leaders of Healthcare Systems» εξετάζει το πώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγείας στοχεύουν στην στρατηγική αριστεία μέσω των big data analytics. Καθώς οι πρωτοβουλίες διακυβέρνησης ενισχύουν τις επενδύσεις, οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να τους βοηθήσουν να επενδύσουν σε έργα και δράσεις που προωθούν τη μελλοντική επιτυχία στην αγορά τους.

Πώς να ξεκινήσετε μία πρωτοβουλία Big Data
Οι οργανισμοί ξεκινούν πρωτοβουλίες big data στο πλαίσιο μιας ραγδαίας μετατόπισης του τεχνολογικού τοπίου και διασπαστικών δυνάμεων που παράγουν και απαιτούν νέους τύπους δεδομένων και νέους τύπους διαχείρισης πληροφοριών. Οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι οι πρωτοβουλίες big data είναι σημαντικές για την επιχείρησή τους καθώς αναγνωρίζουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις παραδοσιακές πηγές δεδομένων, τεχνολογίες και πρακτικές.

Αυτό οδηγεί τους ηγέτες να εξετάσουν το γιατί βρίσκονται «πιο πίσω» στην εφαρμογή των big data πρωτοβουλιών σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Οι ηγέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω έρευνες όταν αξιολογούν τις πρωτοβουλίες big data για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους στα business analytics. Η έκθεση «Spotlight on Big Data: Separating Fact From Fiction» επισημαίνει ότι τα big data δεν αποτελούν ούτε τεχνολογία ούτε μία διακριτή και μετρήσιμη αγορά προϊόντων.

Τα big data αποτελούν ένα φαινόμενο που προήλθε από την ραγδαία αύξηση των πληροφοριών, νέους τύπους πολύπλοκων δεδομένων και παράλληλες εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται για να δώσουν τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να αναλύσουν τις πληροφορίες με νέους τρόπους. Οι ηγέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έκθεση για να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία.

Η ψηφιακή τεχνολογία φανερώνει ένα νέο σύνολο άυλων πλεονεκτημάτων. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι τα στελέχη επιχειρήσεων και του IT συχνά δηλώνουν ότι οι πληροφορίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μία εταιρείας. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά ακόμη δεν αντιμετωπίζονται ως «ιδιοκτησία» από τους οργανισμούς ασφαλίσεων και τα οικονομικά στελέχη τα αντιμετωπίζουν ως κάτι που στερείται «υλικού ενδιαφέροντος» για την υγεία μιας επιχείρησης. Η τάση αυτή διαποτίζει την εταιρική συνείδηση, οδηγώντας σε κακή διαχείριση και κακή χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών.

Πράγματι, οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο διαχειρίζονται και αναπτύσσουν τα δεδομένα τους πιο αποτελεσματικά από ποτέ, αλλά σίγουρα όχι με τη σωστά διαμορφωμένη και πειθαρχημένη διαχείριση που εφαρμόζεται στα παραδοσιακά «υλικά» τους, οικονομικά ή άλλα «άυλα» στοιχεία τους.