Η αποτελεσματικότερη και εξυπνότερη διαχείριση των Big Data αυξάνει την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Cisco, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις ειδικών του IT από 18 χώρες.

 Πολύ λογικό συμπέρασμα αν σκεφτεί κανείς την τεράστια αξία που κρύβουν τα δεδομένα που παράγονται σε μια επιχείρηση σήμερα, με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και από μια πληθώρα διαφορετικών πηγών. Αν και τα Big Data είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που εμποδίσουν την αξιοποίησή τους, όπως είναι η ασφάλεια, η ανεπάρκεια προσωπικού και το μη επαρκές budget.

Ωστόσο, η ανάγκη υπάρχει και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Αν και η εκμετάλλευση των Big Data βρίσκεται ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, αναπόφευκτα θα μπει σε υψηλή προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, καλό είναι οι Διευθύνσεις Πληροφορικής να αρχίσουν να προετοιμάζονται γι΄αυτό, καθώς η εκμετάλλευση του βουνού δεδομένων που συσσωρεύεται καθημερινά θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας τους. Τα Big Data αποτελούν το «χρυσωρυχείο»του μέλλοντος και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί κανείς τόσο περισσότερα πράγματα θα κερδίσει από την αξιοποίησή τους.