Τα Big Data αποτελούν μια από τις σημαντικότερες τάσεις της εποχής και η αξιοποίησή τους απασχολεί όλο και περισσότερες εταιρείες σήμερα. Ωστόσο, αν και οι ηγέτες του ΙΤ μπορούν να εγγυηθούν την ύπαρξη και την προστασία των Big Data, αρκετές φορές δηλώνουν αδυναμία να τα κατανοήσουν.

Όπως καταγράφει μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από τις SnapLogic και TechValidate, παρόλο που τα Big Data και το Hadoop βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι σίγουρες στο πώς και πότε θα τα ενσωματώσουν στις υποδομές τους. Η σχετική έρευνα, που βασίστηκε στις απαντήσεις 100 ηγετών του ΙΤ από μεγάλες επιχειρήσεις, επισημαίνει το γεγονός ότι αν και οι CIOs δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την ικανότητα των Big Data να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια στα Analytics και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες μοντέρνες εφαρμογές, από την άλλη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις περιορισμένες ικανότητες και πόρους που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους.

Η μελέτη ανακάλυψε, επίσης, ότι οι τεχνολογίες ενσωμάτωσης Big Data αποτελούν, μαζί με τα Analytics, τις κορυφαίες επενδυτικές προτεραιότητες του ΙΤ. Τη μεγαλύτερη ώθηση για την επένδυση σε λύσεις Big Data τη δίνουν τα customer analytics (52%), τα operational analytics (40%) και ακολουθούν προϊόντα και υπηρεσίες που καθοδηγούνται από τα δεδομένα και το Internet of Things (38%).

H πλειοψηφία (52%) των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς γα να πει κανείς πώς οι επενδύσεις στα Big Data θα επηρεάσουν τις υπάρχουσες υποδομές διαχείρισης δεδομένων μέσα στα 3-5 επόμενα χρόνια. Αν και ο κατακερματισμός των δεδομένων βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα, τα μεγαλύτερα εμπόδια στο ROI των Big Data είναι οι …συνήθεις ύποπτοι: περιορισμένα skills και πόροι (42%), συμμόρφωση και ασφάλεια (41%) και, φυσικά, κατακερματισμός των δεδομένων (34%). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ποσοστό της υποδομής των επιχειρηματικών δεδομένων που θα ανέβει στο cloud τα επόμενα 3-5 χρόνια, το 15% ανέφερε ότι το 31-60% της υποδομής θα ανέβει στο cloud και το 13% το 61-99%.

Παράλληλα, η πλειοψηφία (81%) ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ποιο εργαλείο του Hadoop χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα Big Data projects, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν (ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν) τα MapReduce (9%), Hive (7%), Pig (5%), Spark (6%) και άλλα – αυτή η έλλειψη κατανόησης του ηγετών του ΙΤ για το πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Big Data παραπέμπει, θα λέγαμε, σε ηθελημένη άγνοια. Επιπλέον, η πλειοψηφία (78%) αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ποια διανομή Hadoop χρησιμοποιείται (ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί), ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν (ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν) τα Apache Hadoop, Cloudera (6%), MapR (5%) και Hortonworks (3%).

Όπως καταδεικνύει η μελέτη, φαίνεται να υπάρχει μια αναποφασιστικότητα όσον αφορά τα πλάνα και τις τεχνολογίες Big Data. Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα δείχνουν ένα ισχυρό ενδιαφέρον γα την εκμετάλλευση των Big Data για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, για τη γρήγορη κατανόηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών. Σε κάθε περίπτωση είναι καιρός οι ηγέτες του ΙΤ να βγάλουν τις παρωπίδες τους και να εμπλακούν περισσότερο στις τεχνολογίες και στα εργαλεία που τα συνοδεύουν. Σε έναν κόσμο που εξαρτάται όλο και περισσότερο από τα δεδομένα, οι CIOs χρειάζεται να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο, χρειάζεται να γνωρίζουν καλύτερα τα δεδομένα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να τα «εξημερώσουν».