Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Accenture, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα των Big Data, ενώ τα αναγνωρίζουν ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Όπως αναφέρει η μελέτη “Big Success with Big Data” της Accenture, σχεδόν το 92% των συμμετεχόντων εταιρειών δηλώνουν ικανοποιημένες με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα Big Data projects, ενώ το 94% εκτιμά ότι οι λύσεις Big Data που ενσωμάτωσαν στις υποδομές τους ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους. Σχεδόν το 88% των εταιρειών αξιολόγησε τα Big Data ως «πολύ σημαντικά» ή «εξαιρετικά σημαντικά» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ενώ 82% συμφώνησε ότι τα Big Data αποτελούν μια σημαντική πηγή αξίας για τις εταιρείες τους. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα σημείο μετάβασης, όπου αντί να μιλάνε απλά για τα πιθανά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τα Big Data, συνειδητοποιούν τα πραγματικά οφέλη που προκύπτουν από αυτά, όπως είναι η αύξηση των εσόδων, μια αυξανόμενη βάση πιστών πελατών και περισσότερο αποτελεσματικές λειτουργίες.

Αναγνωρίζουν, δε, ότι τα Big Data αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως καταγράφεται στη μελέτη. Ακόμα και οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους πιστεύουν ότι τα Big Data αποτελούν μια απάντηση στην υποστήριξη της στρατηγικής και την επίτευξη στόχων, όπως είναι η δημιουργία νέων εσόδων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Η Αccenture αναφέρει ότι ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα, όπως είναι οι υδροσωλήνες, για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργούν και να παρέχουν δεδομένα. Ενώ το Internet of Things οδηγεί στη δημιουργία μαζικών πηγών παραγωγής δεδομένων, οι νέες τεχνολογίες Big Data βοηθάνε τις επιχειρήσεις στην άντληση κρίσιμων επιχειρηματικών ιδεών από τα δεδομένα.

Οι εταιρείες που δεν ενσωματώνουν τα Big Data στις υποδομές τους, χάνουν την ευκαιρία να μετατρέψουν τα δεδομένα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που θα ωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητά τους και τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προς το παρόν, μόνο οι μεγάλες εταιρείες φαίνεται ότι μπορούν να πάρουν τη μέγιστη δυνατή αξία από τα Big Data. Η μελέτη της Accenture καταγράφει ότι αυτές οι εταιρείες διαθέτουν μια καλύτερη κατανόηση των Big Data, των σχετικών τεχνολογιών, των λύσεων και της αξίας τους και δίνουν μια πολύ προσεκτική έμφαση στις πιθανές εφαρμογές τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, περισσότερο από το 89% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα Big Data θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο που διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, με τον ίδιο τρόπο που έκανε το Internet στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Παρά τη θετική αξιολόγηση των Big Data, η μελέτη παρουσιάζει μια σημαντική λίστα προκλήσεων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη νέων projects. Η Αccenture έχει δει οργανισμούς να ξεπερνάνε τις προκλήσεις ενσωμάτωσης των Big Data, παραμένοντας ευέλικτες και αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μια απλή λύση «όλα σε ένα».

Αν μια προσέγγιση δεν λειτουργεί, οι οργανισμοί δοκιμάζουν άμεσα μια άλλη, μαθαίνοντας καθώς αναπτύσσονται. Ξεκινάνε κρατώντας εξαρχής μικρό καλάθι και μένουν ρεαλιστικές στις προσδοκίες τους. Αντί να προσπαθούνε να τα κάνουνε όλα με τη μία, εστιάζουν στους πόρους που χρειάζονται, παράγοντας αξία σε μια περιοχή και, στη συνέχεια, αφήνοντας τα αποτελέσματα και επηρεάσουν και άλλες περιοχές.