Η Regate παρουσιάζει τη νέα έκδοση του ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικών επισκεπτών, BizeGate Reps.

Πρόκειται για φορητή λύση διαχείρισης ιατρικών επισκέψεων που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου. Το BizeGate Reps αναβαθμίστηκε τεχνικά και λειτουργικά ώστε να μπορεί να καλύψει με μοναδικό τρόπο τις ανάγκες των ιατρικών επισκεπτών κάθε φαρμακευτικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου εργασιών όπως καταγραφές επισκέψεων, παρακολούθηση συνταγογράφησης ιατρού, ερωτηματολόγια, διαχείριση διαγωνισμών δημοσίου, καταγραφές περιστατικών, διαχείριση συνεδρίων, telesales, δυνατότητες CRM, καθώς και πολλές άλλες, μέσα από ένα εύχρηστο “φορητό” περιβάλλον. Μία από τις νέες δυνατότητες είναι εκείνη η παρακολούθηση της συνταγογράφησης ενός ιατρού από πολλαπλές “οπτικές γωνίες”, μία για κάθε ίδρυμα στο οποίο απασχολείται (π.χ. δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό ιατρείο κ.τ.λ.). Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά εκμηδενίζονται οι διπλές εγγραφές και ταυτόχρονα, καθίσταται εφικτή η άντληση αναλυτικής πληροφόρησης με τη μορφή στατιστικών αναφορών.