Οι οργανισμοί που αυτήν την περίοδο συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναζητούν λύσεις που θα τους εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό TCO, ανάμεσα στις διαφορετικές επιλογές ή τις επιλογές που μπορεί να κάνει ο ανταγωνισμός τους.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι οι blade servers μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας σε υποδομές IT που απαιτούν μεγάλο αριθμό servers. Οι παράγοντες που διακρίνουν τις υλοποιήσεις blade σε σχέση με τους ανεξάρτητους rack servers, είναι ο αρθρωτός σχεδιασμός, η απλοποιημένη διαχείριση και η καλύτερη ενοποίηση εξαρτημάτων για τον έλεγχο αποθηκευτικών μέσων και δικτυακών συσκευών.

Επιπλέον, η χρήση του ενσωματωμένου switching στα σασί των blades μειώνει σημαντικά το κόστος καλωδίωσης και την πολυπλοκότητα διαχείρισης. Ωστόσο, η σημαντικότερη οικονομία κλίμακας, όσον αφορά στο CAPEX, σχετίζεται με τη μείωση χιλιάδων εξαρτημάτων που είναι κοινά σε υποδομές μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων rack servers.

Πρέπει να αγοράσω blade servers;
Για να μπορέσει μια επιχείρηση τελικά να αποφασίσει αν θα πρέπει να επενδύσει σε blades θα πρέπει να υπολογίσει σε κάποιο βαθμό και τις προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες ανοίγονται μπροστά της αν και είναι καλύτερο να υπάρχει μια συντηρητική προσέγγιση.

Επίσης καλό είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένας προγραμματισμός ώστε οι ανάγκες της επιχείρησης να απαιτούν την κάλυψη ενός σασί μέσα σε 12 μήνες. Αν οι προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης δεν μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι ίσως καλύτερα για μια επιχείρηση να κοιτάξει προς πιο τυπικές υλοποιήσεις και να επανεξετάσει την περίπτωση των blades στον επόμενο κύκλο ανανέωσης του hardware.

Βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί και ποιος είναι αυτός ο χρόνος ανανέωσης των servers, αφού σε τριετή κύκλο όντως θα είχε νόημα αυτή η προσέγγιση, ενώ σε έναν πενταετή – όπως είναι αυτή την περίοδο – ίσως τα πλεονεκτήματα των blade servers να αποτελούν αρκετό λόγο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.


Virtualization και εδώ
Τα datacenters σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται σαν μαύρες τρύπες χρημάτων καθώς όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης, ανεβαίνει και το κόστος που απαιτείται για χώρο, ενέργεια και ψύξη. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τα πιο σφιχτά budgets που υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό δεν θα πρέπει να κάνει σε κανένα εντύπωση το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις κοιτούν για νέες επιλογές ώστε να συνεχίσουν να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και με αυτό τον τρόπο να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Μια από τις λύσεις που κερδίζει ολοένα και περισσότερο σαν προσέγγιση είναι ο συνδυασμός του virtualization με τους blade servers. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια δραστική μείωση του χώρου που απαιτείται για τα workloads μιας επιχείρησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση πριν καταφύγουμε σε μια τέτοια υλοποίηση θα πρέπει να εξετάσουμε αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Με άλλα λόγια απαιτείται θα πρέπει να γίνει κατανοητή ποια είναι τα βασικά θέματα για τη χρήση των blade servers σε περιβάλλον virtualization και τι μπορούμε να πετύχουμε μέσω των εργαλείων διαχείρισης του virtualization.

Πριν το virtualization να καταστεί τόσο αναγκαίο όσο είναι σήμερα στο τοπίο του IT, οι blade servers χρησιμοποιούνταν τυπικά για δημιουργία clusters και για διάφορους λόγους, όπως είναι για παράδειγμα το file sharing, το video και audio streaming, αλλά και το serving και caching σελίδων web.

Η έλευση όμως του virtualization φέρνει μαζί του και σαφώς μεγαλύτερα workloads σε ένα server σε σχέση με το clustering. Πολλαπλά virtual συστήματα θα πρέπει να μοιραστούν τους κύκλους του CPU, της μνήμης και τους πόρους I/O σε ένα φυσικό blade server. Αυτό το μεγαλύτερο φορτίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα στην απόδοση.

Από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι το σενάριο των blade servers  είναι βιώσιμο στο περιβάλλον εφαρμογών που διαθέτουμε θα πρέπει να εξετάσουμε τις προσφορές των διαφόρων κατασκευαστών ώστε να βρούμε τη λύση που καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες μας αλλά και στην κατάλληλη τιμή.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουμε λύσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες να αντεπεξέλθουν στο επιπλέον workload που φέρνει το virtualization. Επιπλέον θα πρέπει να εξετάσουμε την ύπαρξη του κατάλληλου software και εργαλείων για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αλλά και τη διαχείριση των blades παρέχοντας ιδιαίτερα αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το configuration των blades, το περιεχόμενο, την κατάσταση των διαφόρων components και άλλα.

Όλοι οι κατασκευαστές hardware όπως οι Dell, HP και IBM αλλά και η Cisco πλέον δημιουργούν blades, οι οποίοι απευθύνονται κατά βάση σε virtual περιβάλλοντα. Ο αριθμός των επεξεργαστών που υποστηρίζονται ανά server έχει αυξηθεί όπως και των πυρήνων που διαθέτει ο κάθε επεξεργαστής, ενώ όπως ήδη αναφέραμε κάθε κατασκευαστής έχει τη δική του πρόταση όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυξάνει τη συνολική RAM που είναι διαθέσιμη στους blade servers.

Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στις δυνατότητες I/Ο ώστε να παρέχονται επιπλέον συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και για αυτό το λόγο βλέπουμε ολοένα και περισσότερο καθιέρωση του 10GbE.

Χαρακτηριστικά διαχείρισης
Εξίσου σημαντικές με τις αναβαθμίσεις σε επίπεδο hardware είναι τα εργαλεία software, τα οποία χρησιμοποιούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ρύθμιση και εγκατάσταση των virtualized περιβαλλόντων όπως και η διαχείριση και ο έλεγχος του hardware που τα φιλοξενεί.

Τα εργαλεία που συναντάμε τις περισσότερες φορές και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης που προσφέρονται από τους κατασκευαστές είναι τα ακόλουθα:
• Προαιρετική εγκατάσταση hypervisor από τους αντίστοιχους κατασκευαστές
• Εργαλεία που προσφέρουν out-of-the band απομακρυσμένη διαχείριση πολλαπλών servers από μια ενιαία γραφική κονσόλα
• Agents που παρακολουθούν και παρέχουν συναγερμούς σχετικούς με την κατάσταση του συστήματος, την υγεία του συστήματος, τις πληροφορίες διαμόρφωσης, το inventory του συστήματος αλλά χαρακτηριστικά troubleshooting
• Εργαλεία για τη ανίχνευση αδυναμιών, τη διαχείριση των patches αλλά και της ενέργειας
• Υποστήριξη virtual KVM για την απομακρυσμένη διαχείριση
• Υποστήριξη virtual media, που επιτρέπει τη χαρτογράφηση μέσων από ένα απομακρυσμένο workstation σε ένα blade server
• Εργαλεία που παρέχουν απομακρυσμένο έλεγχο στο hardware του server
• Υποστήριξη για ολοκλήρωση λύσεων διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών
• Εξειδικευμένα εργαλεία για ταχεία ρύθμιση κι εγκατάσταση του virtualized περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη ενός προεγκατεστημένου hypervisor έχει σαφώς ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην ταχύτητα αλλά και στην ευκολία που μπορεί να εγκατασταθεί ένα virtualized περιβάλλον.