Κάποιες φορές, μια καλή ιδέα απλώς δεν μπορεί να απογειωθεί. Και επειδή το netweek είναι περιοδικό Πληροφορικής και όχι φιλοσοφίας, θα αναδιατυπώσω: Μερικές φορές, ιδέες και συνήθειες που κάποτε ήταν κυρίαρχες, «κάθονται πάνω στις δάφνες τους», κάτι που εμποδίζει μία καινούργια και ίσως καλύτερη ιδέα να χτίσει το momentum της στην αγορά.

<‘Σελίδα 1: Non-standard blade εξοπλισμός και η ιδέα των blade servers’>
Μια τέτοια περίπτωση θεωρείται από πολλούς αυτή των blade servers. Βρισκόμαστε στο 2009, εννιά ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων blade servers στην αγορά, αλλά εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτό, περιμένοντας ένα κύμα καινοτομίας που θα φέρει την προτυποποίηση η οποία με τη σειρά της θα καταστήσει τις blade αρχιτεκτονικές τον κανόνα, και όχι την εξαίρεση που είναι ακόμα σήμερα, στα data centers και τα data closets ανά τον κόσμο. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, καμιά φορά ούτε η απογοήτευση.

Η πρώτη γενιά blade servers ήταν στοιχειώδεις συσκευές οι οποίες αξιοποιούσαν χαμηλής ισχύος CPU τεχνολογία με περιορισμένη απόδοση. Αρχικά, η αγορά δεν ανταποκρίθηκε καθώς τα προϊόντα αυτά παρουσίαζαν ελλείψεις σε βασικά enterprise-class χαρακτηριστικά, όπως error-corrective μνήμη και λειτουργίες διαχείρισης υποδομών

Σύμφωνα με την Gartner, οι blade servers ήταν το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κομμάτι στο server space, αλλά η έλλειψη standards και οι ταχύτατες αλλαγές στην υποκείμενη τεχνολογία των blade servers περιορίζει τη διάδοση της υιοθέτησής τους. Αυτή η έλλειψη απασχολεί τόσο τους ειδικούς αναλυτές όσο και τις εταιρείες. Και επειδή στην Πληροφορική τα πάντα έχουν να κάνουν με το κόστος, η ευθύνη για αυτή την απουσία προτύπων μπορεί να αποδοθεί εν μέρει και στις εταιρείες-χρήστες και στις κατασκευάστριες εταιρείες.

Non-standards
Βέβαια, προς υπεράσπιση των τελικών χρηστών πρέπει να σημειώσουμε ότι οι blade servers εμφανίστηκαν όταν η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής εισερχόταν σε μια περίοδο ύφεσης μετά το μεγάλο boom. Ετσι, τα ζητήματα φορτίου του data center, κόστους/απόδοσης και διαχείρισης τα οποία αντιμετώπιζαν τα τμήματα ΙΤ έκαναν τις εταιρείες να αποδεχτούν το non-standard blade εξοπλισμού, αντί να αναγκάσουν τις κατασκευάστριες εταιρείες να δημιουργήσουν καλύτερα πρότυπα.

Blade server story
Η ιδέα των blade servers εισήχθη στην αγορά της Πληροφορικής στο τέλος του 2000 από μία σειρά μικρών, εξειδικευμένων εταιρειών, όπως  για παράδειγμα η RXL Technologies και η FiberCycle Networks. Η πρώτη γενιά των blade servers απευθυνόταν σε μεγάλα Internet data centers. Οταν η αγορά των service-providers κατέρρευσε, οι κατασκευαστές των blade servers προσπάθησαν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην ευρύτερη αγορά των data centers.

Η πρώτη γενιά blade servers ήταν στοιχειώδεις συσκευές οι οποίες αξιοποιούσαν χαμηλής ισχύος CPU τεχνολογία με περιορισμένη απόδοση. Αρχικά, η αγορά δεν ανταποκρίθηκε καθώς τα προϊόντα αυτά παρουσίαζαν ελλείψεις σε βασικά enterprise-class χαρακτηριστικά, όπως error-corrective μνήμη και λειτουργίες διαχείρισης υποδομών. Επιπλέον, σύμφωνα με την Gartner, η ανάπτυξη (deployment) των workloads των περισσότερων data centers τότε δεν είχε εξελιχθεί ακόμα στο βαθμό όπου η περιορισμένη διαχειριστική απόδοση των blades servers θα ήταν βιώσιμη.

Τα περισσότερα workloads στην αρχή της δεκαετίας που διανύουμε ήταν από τη φύση τους περισσότερο καθετοποιημένα, και κατ’ επέκταση αταίριαστα με τα χαρακτηριστικά απόδοσης των blade servers. Η Gartner διαπιστώνει ότι η αγορά βίωσε τη σύγκλιση και από τα δύο άκρα – η απόδοση των blade αυξήθηκε δραματικά διότι η ίδια multicore CPU τεχνολογία εφαρμόζεται τώρα τόσο στους blades όσο και στους rack-optimized servers, ενώ και καινούργια workload deployment προτιμάται ολοένα και περισσότερο στις node-based προσεγγίσεις.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η μακροπρόθεσμη υπόσχεση του blade computing να τραβήξει δυναμικά την προσοχή των βασικών κατασκευαστών x86 servers. 
Εταιρείες όπως η Dell, η HP, η IBM, η Intel και άλλες επένδυσαν στα σχέδια για blade servers που παρουσιάστηκαν γύρω στο 2002 και που ήταν περισσότερο κατάλληλοι για τις επιχειρηματικές ανάγκες, με ταυτόχρονες επενδύσεις σε υψηλότερης απόδοσης CPUs αλλά και με εστίαση σε εργαλεία διαχείρισης. Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη γενιά του blade computing.

Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με την Gartner, κάποια από αυτά τα σχέδια δεν ευοδώθηκαν, κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων χαρακτηριστικών που αφορούσαν τη διαχείρισή τους και το redundancy. Στο τέλος του 2006, αρχές του 2007, η HP, η IBM, η Dell και η Sun Microsystems εισήγαγαν καινούργια σχέδια blades servers που ανταποκρίνονταν περισσότερο στις ανάγκες των data centers, συμπεριλαμβανομένων καλύτερης I/O διαχείρισης και thermal management. Αυτά τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν την απαρχή της τέταρτης γενιάς των blades.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Blade server aggregation και οι αναμενόμενες εξελίξεις τα επόμενα δύο χρόνια’>
The next two years 
Οι blade servers είναι μια τεχνολογία που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, και αναλυτές της Gartner περιμένουν αυτό να συνεχιστεί, προβλέποντας δραματικές αλλαγές στη συγκεκριμένη τεχνολογία τα επόμενα πέντε χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο κορυφαίος αναλυτικός οίκος για τον κλάδο της Πληροφορικής παραθέτει τις παρακάτω αλλαγές που αναμένονται να συμβούν τα επόμενα δύο χρόνια:

Blade server aggregation – Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επιτρέπει δύο blade servers να συνενωθούν εικονικά, δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο λογικό server ο οποίος μπορεί έτσι να τροφοδοτηθεί σε επίπεδο bare-metal. Η Gartner προβλέπει ότι η λογική/ εικονική συνένωση blades για τη δημιουργία ενός ενιαίου server blades από πολλαπλούς φυσικούς blades θα αποτελεί μία standard δυνατότητα των blades servers μέχρι το 2010.

Η τεχνολογία των πλαισίων (σασί) που είναι σχετικά καινούργια, μπορεί να καταφέρει να εκμεταλλευτεί και να προωθήσει όλες τις παραπάνω καινούργιες τάσεις, παρόλα αυτά κάποιες «ασυνέπειες» ή «ανωμαλίες» μπορεί να εξακολουθήσουν να υπάρχουν

Ταχύτερες συνδέσεις input/output (I/O) – Οι ταχύτητες των υλικών διαμεταγωγής εξακολουθούν να αυξάνονται? ήδη εισέρχεται στην αγορά 10-gigabit (10Gb) Ethernet, ενώ αναμένονται και αντίστοιχες InfiniBand ταχύτητες. Και για τα δύο υλικά αναμένεται οι ταχύτητες να αυξηθούν πέρα από τα 10Gb.

Βελτιωμένοι input/output έλεγχοι
– Οι κατασκευάστριες εταιρείες blade servers θα παραδώσουν αυξημένα controls  για τη συνάθροιση, τον διαχωρισμό και για την θέσπιση προτεραιοτήτων της ευρυζωνικότητας στους ξεχωριστούς blades και τις εικονικές μηχανές που τρέχουν πάνω σε αυτούς τους blades. Μέχρι το 2011, η αύξηση της υιοθέτησης του virtualization θα καταστήσει την ποιότητα των I/O υπηρεσιών ελέγχων ένα standard χαρακτηριστικό των blade servers.

Πιο ευέλικτες επιλογές storage
– Η τεχνολογία storage που σχετίζεται με τους blades θα προοδεύσει στο σημείο όπου θα μπορεί να προστίθεται storage σε ένα «σασί» και μετά να «συναρμολογηθεί» σε storage network pools ή να δεθεί σε ένα direct-attached storage-like configuration.

Μεγαλύτερη ενοποίηση με virtualization
–  Η Gartner προβλέπει ότι οι κατασκευαστές blade θα οδηγηθούν σε μεγαλύτερη ενοποίηση του virtualization με τους blades, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εμπεδωμένων hypervisors και περαιτέρω ενοποίησης της διαχείρισης των εικονικών μηχανών με τη διαχείριση των φυσικών μηχανών.

Ενίσχυση λογισμικού διαχείρισης
– Οι κατασκευάστριες εταιρείες τν blades εστιάζουν σε καινούργια λειτουργικότητα, ενοποίηση και interface εμπλουτισμούς στα blade management εργαλεία τους, ώστε να βοηθήσουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις προς τους blades.

Two years plus
Η Gartner προβλέπει, εκτός από τα παραπάνω, άλλο ένα σύνολο αλλαγών που θα συντελεστούν στην τεχνολογία blade, κάνοντας όμως μία χρονική προβολή μεγαλύτερη των 24 μηνών -πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο την πενταετίας.

Αλληλοσύνδεση των πλαισίων (σασί)
– Σήμερα τα σασί αντιπροσωπεύουν ένα περιοριστικό όριο υποδομής. Ωστόσο, σε τρία με πέντε χρόνια, οι αλληλοσυνδέσεις των σασί θα επιτρέπουν το μοίρασμα των πόρων. Παρόλο που η Gartner αναμένει αυτή η καινοτομία να εισαχθεί ως ικανότητα της αγοράς των blade, σταδιακά θα αποτελέσει μία πολύτιμη κατεύθυνση και για τις υπόλοιπες μορφές server.

Memory aggregation
–  Θα επιτρέψει σε έναν blade να χρησιμοποιεί μνήμη τοποθετημένη σε άλλους blades στον server. Το αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί ο καταλαμβανόμενος χώρος μνήμης για ένα λειτουργικό σύστημα πέρα από τη φυσική χωρητικότητα ενός μόνο blade. Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το 2012 το aggregation της μνήμης και των σασί θα επιτρέψει στην τεχνολογία blade να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερα, κάθετης κλιμάκωσης workloads.

Πρότυπα για switch modules
– Τα σημερινά πλαίσια (σασί) δεν υποστηρίζουν ακόμα ένα κοινό interface, ή standard μνήμης ή switches δικτύου. Κατά συνέπεια, τρίτες εταιρείες όπως η Cisco και η Brocade, πρέπει να κατασκευάζουν μοναδικά προϊόντα, ξεχωριστά για κάθε προμηθευτή server. Κάτι τέτοιο είναι άκρως αναποτελεσματικό για τους πόρους Ερευνας και Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, ένα interface και μία πρότυπη φόρμα θα εμφανιστούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, προκειμένου οι τρίτες εταιρείες να μπορούν να κατασκευάζουν προϊόντα κοινά για πολλαπλούς παρόχους σασί. Ωστόσο, η Gartner δεν διαβλέπει να συμφωνούνται άλλα πρότυπα που συνδέονται με τους blade μέσα στην πενταετία. 

Η υιοθέτηση αυτών των καινούργιων τεχνολογικών κατευθύνσεων σαφώς και θα επηρεαστεί σημαντικά από τον κύκλο ζωής της τεχνολογίας των πλαισίων (σασί). Δεν είναι πιθανό ότι όλοι οι κατασκευαστές blade θα αποδεχτούν και θα αγκαλιάσουν όλες αυτές τις καινούργιες δυνατότητες, ενώ και αυτοί που θα το κάνουν, θα το κάνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σαφώς σε διαφορετικά επίπεδα «ενθουσιασμού». Η τεχνολογία των πλαισίων (σασί) που είναι σχετικά καινούργια, μπορεί να καταφέρει να εκμεταλλευτεί και να προωθήσει όλες τις παραπάνω καινούργιες τάσεις, παρόλα αυτά κάποιες «ασυνέπειες» ή «ανωμαλίες» μπορεί να εξακολουθήσουν να υπάρχουν.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Η εγκατάσταση blades και τα οφέλη των blade servers’>
Πότε ενδείκνυται η εγκατάσταση blades
Οι blade servers αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές όπως το web serving, το e-mail, κάποιες εφαρμογές analytics, και κυρίως για workloads που μπορούν να λειτουργήσουν «παράλληλα» -να κατανεμηθούν, δηλαδή, σε διαφορετικούς servers. Ωστόσο, τα workloads εκείνα που είναι πιο σύνθετα και έχουν μεγαλύτερους δείκτες συναλλαγών και αναβάθμισης συνήθως δεν ταιριάζουν με την αρχιτεκτονική των blades. Για εφαρμογές όπως τα workloads της επεξεργασίας πολύ μεγάλων συναλλαγών και, καθώς η προσαρμογή σε ειδικά ρυθμισμένο hardware δεν μπορεί να τυποποιηθεί, τα blades αποτελούν πρόκληση παρά λύση. Ωστόσο, για μια σειρά εφαρμογών όπως το web serving, οι μικρές βάσεις δεδομένων και άλλα δομημένα workloads, τα blades προσφέρονται απόλυτα.

Για εφαρμογές όπως τα workloads της επεξεργασίας πολύ μεγάλων συναλλαγών και, καθώς η προσαρμογή σε ειδικά ρυθμισμένο hardware δεν μπορεί να τυποποιηθεί, τα blades αποτελούν πρόκληση παρά λύση

Οφέλη υιοθέτησης blade servers
Καθώς οι blade servers διαδίδονται ολοένα και περισσότερο, και καθώς αυξάνονται τα περιθώρια επιλογής μεταξύ διαφορετικών μοντέλων, η τεχνολογία αυτή έρχεται πιο κοντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει κυρίως για τους blade servers εκείνους που μπορούν να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα, τα κόστη κεφαλαίου και την κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσουν την ευελιξία του περιβάλλοντος Πληροφορικής.

Κόστος επένδυσης: Οι παραδοσιακοί servers απαιτούν πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία όπως οι μετασχηματιστές, τα καλώδια και οι διακόπτες. Τα συστήματα blade, αντιθέτως, ενοποιούν το LAN με το SAN και μειώνουν τα απαιτούμενα καλώδια και σχετικές συσκευές. Το κόστος ενός blade είναι μεγαλύτερο από εκείνο ενός συμβατικού server, ωστόσο, καθώς ο αριθμός των servers ανεβαίνει, το κόστος ανά blade μειώνεται.

Λειτουργικά έξοδα:
Οι blade servers είναι σχεδιασμένοι με τρόπο τέτοιο που να απλουστεύει τη διαχείρισή τους και να μειώνει τα λειτουργικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται. Το ήδη περιορισμένο προσωπικό Πληροφορικής μπορεί να διαθέσει το χρόνο του σε δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Κατανάλωση:
Ο προβληματισμός σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας αφορά πλέον όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ερευνα της IDC δείχνει ότι για κάθε 1 δολ. που δαπανάται για την αγορά ενός νέου server σήμερα, άλλα 0,50 σεντς δαπανώνται για ισχύ και ψύξη και, αν συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις, η IDC εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 0,70 σεντς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η μετάβαση σε blade servers μπορεί να επιλύσει θέματα ισχύος, αφού η αντικατάσταση πολλαπλών rack και tower servers από λιγότερες πλατφόρμες blade συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης.

Ευέλικτη υποδομή:
Καθώς οι επιχειρήσεις προσθέτουν περισσότερους servers, αυξάνουν και την πολυπλοκότητα του server room. Οι επιπρόσθετοι servers συνδέονται συνήθως με αύξηση της πολυπλοκότητας του LAN. Αυτό δυσκολεύει το προσωπικό του ΙΤ, το οποίο δεν έχει το χρόνο (ή και την εξειδίκευση) για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Η τεχνολογία των blade servers επιλύει το παραπάνω θέμα και επιτρέπει την ευελιξία που απαιτείται για την απόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του business.
<‘here’>