Δύο «εμβληματικά» έργα Πληροφορικής του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ),τα οποία βρίσκονταν στη φάση της αξιολόγησης και της υπογραφής των συμβάσεων, «παγώνουν» μετά από τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τo «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ και το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων», προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το πρώτο, ο φάκελος που υπέβαλε η ΚτΠ ΑΕ (αναθέτουσα αρχή) κρίθηκε πλημμελής, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να ζητά, μεταξύ άλλων, εξηγήσεις γιατί δεν έγιναν δεκτά αιτήματα εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό να δοθεί παράταση στο έργο, παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητά του.

Επιπλέον, όσον αφορά το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εντύπων» το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η επιλογή των barcode scanners δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του έργου και έτσι δεν δίνει την έγκριση για να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία (ΟΤΕ-Singular Logic). Tέλος, ένα ακόμα μεγάλο έργο του πρώην ΨΗΠΤΕ, το «Έξυπνο Πάρκινγκ», ενδέχεται να ακυρωθεί μετά από την προσφυγή που κατέθεσε η Vodafone.