Έργο δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού υλοποίησε η Bluestream Solutions για την Toyota Ελλάς. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής και της προσθήκης cloud λογισμικού κεντρικής διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες HPE Aruba.

Πιο συγκεκριμένα, η Toyota Ελλάς ανέθεσε στην Bluestream Solutions την προμήθεια καθώς και τις υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης HPE Aruba switches και λογισμικού στα sites της εταιρείας στην Αθήνα. H απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, το ευκολότερο troubleshooting, η υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας οδήγησαν στη λύση Aruba.

Ειδικότερα, η προσφερόμενη λύση περιλαμβάνει την επέκταση του stack των core switches, την αντικατάσταση των access switches και την εγκατάσταση του Aruba Central ενός cloud εργαλείου διαχείρισης το οποίο παρέχει ένα μοναδικό σημείο ελέγχου του δικτύου, περιλαμβάνοντας αυτοματοποίηση, προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας αλλά και ΑΙ analytics, προσφέροντας νέες και μελλοντικές δυνατότητες σε υποδομές ψηφιακού μετασχηματισμού.