Η Bluestream Solutions υλοποίησε έργο μετάβασης στο cloud και γενικότερης αναβάθμισης κεντρικών συστημάτων για την SafeBulkers Ltd, η οποία παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών για χύδην φορτία παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, ο πιστοποιημένος συνεργάτης των IBM και Microsoft υλοποίησε λύση στο cloud για να αναπτύξει ένα hosting περιβάλλον ΙΒΜ Cloud Virtualization γρήγορα και εύκολα, που «τρέχει» στην υποδομή Bare Metal Server της IBM (BMaaS). Η Bluestream υλοποίησε επίσης το IBM Qradar SIEM σε όλους τους χρήστες και στην υποδομή. Το τελικό βήμα αφορά στην υλοποίηση ενός Azure Disaster Recovery Project, που εξασφαλίζει το business continuity της εταιρείας.

Οι στόχοι του έργου ήταν:
–   Παροχή σταθερής και αξιόπιστης πρόσβασης στα δεδομένων της εταιρίας  για την εξυπηρέτηση των καθημερινών απαιτήσεων λειτουργίας.-  Βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.-   Μείωση του κόστους διαχείρισης και αδειοδότησης των πληροφορικών συστημάτων.-  Παρακολούθηση Ασφαλείας (Security monitoring) 24×7.-  Απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.Η SafeBulkers χρειαζόταν 24/7 διαθεσιμότητα δεδομένων μεταξύ των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα με τα υποκαταστήματά της σε όλο τον κόσμο, καθώς και με όλα τα πλοία της εταιρίας. Η υπάρχουσα υποδομή περιελάβανε παλαιού τύπου λογισμικό, και διαφορετικά συστήματα. Επιπλέον, η SafeBulkers χρειαζόταν μια εξαιρετικά διαθέσιμη -και εύκολη στη διαχείριση- υποδομή public cloud. «Είμαστε μια εταιρεία 24×7, οπότε το να έχουμε εξαιρετικά αξιόπιστα συστήματα IT είναι το πιο σημαντικό για εμάς». ανέφερε  ο Δημήτρης Τσέτσης, διευθυντής πληροφορικής της SafeBulkers.