Το Facebook και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) φιλοξένησαν στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) την τέταρτη εκδήλωση κατάρτισης του Facebook στην Ελλάδα, αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή.

Περίπου 300 συμμετέχοντες -εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- συζήτησαν τρόπους χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ψηφιακών λύσεων για την ανάπτυξη ΜμΕ επιχειρήσεων, σε τοπικό επίπεδο και στις διεθνείς αγορές.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν μηχανισμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 100% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δημιουργώντας το 85,2% της απασχόλησης στη χώρα και το 63,6% της προστιθέμενης αξίας , πολύ πάνω από τους μέσους όρους της ΕΕ.

Η εκδήλωση Boost with Facebook στην Αθήνα είναι η τέταρτη εκδήλωση που σχεδιάστηκε από το Facebook για την προώθηση της συζήτησης στην Ελλάδα σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες για την ενίσχυση συγκεκριμένα των ΜμΕ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο.