Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Gartner, η καθιέρωση του Bring your own device (BYOD) προκαλεί μια δραστική αλλαγή στη φύση του client computing.

Μια αλλαγή που είχαμε να δούμε από την εμφάνιση των PCs. To ΒΥΟD επηρεάζει την υποδομή IT μιας εταιρείας, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές στην εργασία τους. Ενα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας της Gartner: το BYOD δεν είναι κατάλληλο για κάθε επιχείρηση, για κάθε εργαζόμενο. Παγκοσμίως, άλλωστε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη διείσδυση του BYOD – γεωγραφικές, ανάλογα με κλάδο, όπως και σε συνάρτηση με την κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας. Κατά κανόνα, πάντως, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που καθορίζουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές συσκευές τους στο εργασιακό χώρο ή όχι. Πώς, όμως, όλο αυτό το μοντέλο θα επηρεάσει το κόστος; Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Γιατί μπορεί οι εταιρείες να σπαταλούν λιγότερα χρήματα για συσκευές, ωστόσο, αυξάνεται το κόστος για το software,την υποδομή και την υποστήριξη.

Επιπλέον, η φύση του BYOD είναι τέτοια που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτόνομα, αλλά σε συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το νομικό τμήμα και το τμήμα HR. Το BYOD βρίσκεται ακόμα σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε μια φάση συνεχούς εξέλιξης. Προς το παρόν, το BYOD περιορίζεται, για τις περισσότερες εταιρείες, στα smartphones και στα tablets. Ωστόσο, στο μέλλον θα το δούμε να υλοποιείται με ένα πιο γενικό, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το επιβεβαιώνει αυτό άλλωστε η μελέτη της Gartner, η οποία αναφέρει ότι η έννοια του BYOD θα μπορούσε να επεκταθεί και στα PCs. Και όχι μόνο. Στο κοντινό μέλλον θα δούμε να καθιερώνεται η έννοια του Bring your own IT, όπου θα δίνεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα να χρησιμοποιεί (και να φέρνει) στην εταιρεία οποιοδήποτε δικό του υπολογιστικό πόρο και συσκευή. Αυτή θα είναι και η νέα πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Διεύθυνση Πληροφορικής. Πολύ πιο σύντομα από ότι θα περίμενε κανείς.