Την υψηλότερη αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ για χρήση παράνομου λογισμικού που έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, κατέβαλε στην Business Software Alliance (BSA) μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού.

 Η εν λόγω εταιρία κατέβαλε επιπλέον 48.000 ευρώ για την αγορά των νομίμων αδειών χρήσης του λογισμικού, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της αποζημίωσης στα 168.000 ευρώ. Η BSA πραγματοποιεί νομικές ενέργειες με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μείωση του  ποσοστού της πειρατείας λογισμικού στην Ελλάδα που ανέρχεται στο 57%, σύμφωνα με την μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού της IDC (2008). Στο πλαίσιο αυτό,  τα τελευταία τρία χρόνια (2007-2009) έχουν αποδοθεί στην BSA αποζημιώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 450.000 ευρώ κατόπιν ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις  διαφόρων τομέων δραστηριότητας.