Η Business Software Alliance (BSA) δημοσίευσε την 7η ετήσια παγκόσμια μελέτη για την πειρατεία λογισμικού σε συνεργασία με την IDC, όπου αποτυπώνονται τα ποσοστά πειρατείας Η/Υ σε 100 χώρες όπως διαμορφώθηκαν από το 2008 στο 2009.

Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση πειρατικού λογισμικού σε Η/Υ αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας στο 58%. Η εμπορική αξία του παράνομου λογισμικού ανέρχεται στα 173 εκατ. ευρώ. Παρά την οικονομική ύφεση, η πειρατεία λογισμικού Η/Υ μειώθηκε σε αρκετές αγορές, σημειώνοντας πτώση σε 54 χώρες και αύξηση σε μόνο 19 χώρες σύμφωνα με την μελέτη των BSA/IDC. Ωστόσο, το παγκόσμιο ποσοστό πειρατείας αυξήθηκε από 41% σε 43% (κυρίως λόγω της ταχείας ανάπτυξης χωρών με υψηλό δείκτη πειρατείας).

Στην ΕΕ ο μέσος όρος του Δείκτη Πειρατείας παρέμεινε σταθερός στο 35%, με τη Βουλγαρία στο 67%, τη Ρουμανία στο 65%, και την Ελλάδα στο 58% να κατατάσσονται στις τρεις πρώτες θέσεις. Παρ’ όλο που η εθνική οικονομία δεν σημείωσε πρόοδο, οι εισαγωγές Η/Υ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11% και εκτιμάται πως εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί ενέργειες όπως αυτές της BSA και των εγχώριων μεταπωλητών, το ποσοστό της πειρατείας θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από 2 μονάδες.