Σημαντική αύξηση που αγγίζει το 60% στις αναφορές περιπτώσεων χρήσης παράνομου λογισμικού από ελληνικές εταιρίες ανακοίνωσε ο οργανισμός Business Software Alliance (BSA).

Οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν στην BSA κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ξεπέρασαν κατά πολύ το σύνολο των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν το 2009.

Παράλληλα σημειώθηκε νέο ρεκόρ νομιμοποιήσεων 1 εκατ. ευρώ και αφορά στις συνολικές δαπάνες που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις για απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού. Από τις αρχές του έτους, η BSA έχει πραγματοποιήσει εντατικές προσπάθειες για ενημέρωση των επιχειρήσεων και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομου λογισμικού μέσω ενεργειών μάρκετινγκ και σε συνδυασμό με νομικές ενέργειες που διενεργούνται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Πλέον κρίνεται αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού 2009 που ανακοινώθηκε φέτος την άνοιξη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. με ποσοστό 58% και η εμπορική αξία του παράνομου αυτού λογισμικού ανέρχεται στα 173 εκατομμύρια ευρώ.