Η μείωση της πειρατείας λογισμικού εκτιμάται πως μπορεί να δημιουργήσει τόνωση στην ελληνική οικονομία και αύξηση των δαπανών στις επιχειρήσεις διανομών και παροχής υπηρεσιών του κλάδου της Πληροφορικής.

Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις για τους Έλληνες εργαζόμενους και θα επιφέρουν επιπλέον φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο.
Τα παραπάνω ευρήματα προέκυψαν από τη νέα μελέτη που εκπονήθηκε από την Business Software Alliance (BSA) και την IDC, που παρουσιάζει τον αντίκτυπο της μείωσης της Πειρατείας Λογισμικού Η/Υ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε 42 χώρες.

Η μελέτη «Τα Οικονομικά Οφέλη από τη Μείωση της Πειρατείας Λογισμικού» καταδεικνύει πως μειώνοντας το 58% του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού Η/Υ στην Ελλάδα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα χρόνια, θα δημιουργηθούν 1.313 νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, θα εισρεύσουν €357 εκατομμύρια ($512 εκ) από τη νέα οικονομική δραστηριότητα και επιπλέον €109 εκατομμύρια ($157 εκ) σε φορολογικά έσοδα έως το 2013.

Ωστόσο, το σημαντικότερο κέρδος είναι πως το 68% από τα οφέλη που θα προκύψουν θα παραμείνει στην ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, από την μελέτη διαπιστώθηκε πως εάν η Ελλάδα μειώσει το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε δύο χρόνια, αντί για τέσσερα, η οικονομική δραστηριότητα και τα φορολογικά έσοδα θα ενισχυθούν κατά 35% και 36% αντίστοιχα.