Μία νέα έρευνα της BSA (The Software Alliance) και του INSEAD, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων διοίκησης, αποκαλύπτει πως η αύξηση χρήσης γνήσιου λογισμικού θα είχε μεγαλύτερα οφέλη για την Ελληνική οικονομία σε αντίθεση με αντίστοιχη αύξηση χρήσης πειρατικού λογισμικού.

Η αύξηση 1% στη χρήση γνήσιου λογισμικού θα επέφερε μία αύξηση της τάξεως των 388 εκατ. δολαρίων στην εθνική παραγωγή σε σύγκριση με τα 90 εκατ. δολάρια από μια αντίστοιχη αύξηση πειρατικού λογισμικού. Η πρωτοποριακή ανάλυση «Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Το οικονομικό αντίκτυπο του γνήσιου λογισμικού» βασίζεται σε στοιχεία από 95 χώρες και αποδεικνύει τα οφέλη που επιφέρει για τις εθνικές οικονομίες η χρήση γνήσιου λογισμικού.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η αυξανόμενη χρήση του γνήσιου λογισμικού συνεπάγεται σημαντική αύξηση στο ΑΕΠ. Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι κάθε επιπλέον δολάριο που επενδύεται στο γνήσιο λογισμικό στην Ελλάδα έχει μια εκτιμώμενη απόδοση επένδυσης (ROI) 177 δολ.. Αντίστοιχα, η απόδοση για κάθε επιπλέον δολάριο για τη χρήση πειρατικού λογισμικού είναι 26 δολ. Ακολουθούν επιπλέον ευρήματα της έρευνας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση χρήσης γνήσιου λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 1%, θα εισφέρει κατ’ εκτίμηση 73 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.