Η επιχειρησιακή συνέχεια ορίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων ως «η ικανότητα του οργανισμού να συνεχίζει, έπειτα από συμβάντα που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή, την παράδοση των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε προσδιορισμένα αποδεκτά επίπεδα» (ISO22300).

Ολοι οι οργανισμοί κάθε μεγέθους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, σε κάθε τομέα δραστηριότητας όχι μόνο είναι εκτεθειμένοι,αλλά σίγουρα μπορούν να διηγηθούν εμπειρίες από αρνητικά συμβάντα που απείλησαν να διακόψουν, να επηρεάσουν αρνητικά (ή και διέκοψαν / επηρέασαν) κρίσιμες δραστηριότητές τους, την ομαλή λειτουργία και την καθημερινότητά τους, συσσωρεύοντας κόστη και αρνητικές συνέπειες που απαιτούν χρόνο και πόρους να αντιμετωπιστούν (αν τελικά αντιμετωπιστούν).

Η επιχειρησιακή συνέχεια αναπτύχθηκε σαν συνέπεια της ανάγκης των οργανισμών να μειώσουν τους κινδύνους εκδήλωσης αρνητικών συμβάντων και να ενισχύσουν την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα συμβάντα αυτά, όταν και αν εκδηλωθούν, προασπίζοντας τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η ανάγκη αυτής της προετοιμασίας απέναντι στον κίνδυνο είναι τόσο καθοριστική που στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, των γρήγορων αλλαγών, των συνεχών μεταβολών, των τεχνολογικών εξαρτήσεων και της παγκοσμιοποίησης των επιδράσεων, η ωρίμανση ήρθε γρηγορότερα από ότι περιμέναμε. Βλέπουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις, αφενός να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να επενδύουν στη δική τους ικανότητα επιχειρησιακής τους συνέχειας, αφετέρου, να απαιτούν από τους συνεργάτες/προμηθευτές τους να έχουν την ανάλογη προετοιμασία σαν προαπαιτούμενο της συνεργασίας!

Επίσης, βλέπουμε τις ρυθμιστικές αρχές να εκδίδουν νόμους και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών, κοινωνικών αγαθών, ενίσχυση των καλών πρακτικών και της ομαλής συνέχισης του επιχειρείν. Τον Μάιο που μας πέρασε, υποδεχθήκαμε το «ISO 22301:2012 Κοινωνική Ασφάλεια – Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας – Απαιτήσεις», το πραγματικά Διεθνές Πρότυπο στην Επιχειρησιακή Συνέχεια, αποτέλεσμα προσπάθειας ειδικών από Οργανισμούς προτύπων από όλο τον κόσμο όπως του BCI, BSI (UK), ANSI(US), Standards Singapore, Standards Australia κ.λπ. Οι ρίζες του είναι σε πρότυπα, μεθοδολογίες και προσπάθειες των τελευταίων είκοσι χρόνων (και που τους χρωστάμε πολλά) όπως το BS25999 του British Standards Institution, το NFPA 1600 και το PAS56, και – η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια – οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Καλής Πρακτικής του Business Continuity Institute (Good Practice Guidelines BCI2001).

Απευθύνεται σε οργανισμούς κάθε τύπου και μεγέθους, ενώ συνδυάζεται και συμπληρώνει απόλυτα άλλα πρότυπα σε συγγενείς περιοχές (όπως το ISO27001 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, τη σειρά ISO9000 για την Ποιότητα και το ISO31000 για τη Διαχείριση Κινδύνων). Τα οφέλη για τον οργανισμό που αποφασίζει την υιοθέτηση του ISO22301 είναι πολλά και απόλυτα ουσιαστικά. Οπως : • Μείωση των συμβάντων που προκαλούν διακοπές της επιχειρηματικής λειτουργίας. • Αντιμετώπιση και ανάκαμψη των επιχειρηματικών λειτουργιών και της ικανότητας του επιχειρείν με τάξη σε περίπτωση αρνητικού συμβάντος. • Εξασφάλιση μέσα από την τυποποίηση ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας δεν έχει κενά, παραλείψεις, ή εσφαλμένες προσεγγίσεις. • Εναρμόνιση και «προτεραιοποίηση» των επενδύσεων στην Επιχειρηματική Συνέχεια με τους επιχειρηματικούς στόχους, στρατηγικές και προτεραιότητες του οργανισμού.
• Ανάδειξη της ικανότητας του οργανισμού να λειτουργεί σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον.

Για τους οργανισμούς, μάλιστα, που θα προχωρήσουν στην πιστοποίηση τους θα υπάρξουν επιπλέον … • Εξασφάλιση (για τη Διοίκηση και τους μετόχους) μέσα από τον έλεγχο ενός παγκόσμιου φορέα πιστοποίησης, ότι οι προετοιμασίες που έγιναν και οι πόροι που διατέθηκαν, καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες τους • Δημιουργία ουσιαστικού & αδιαμφισβήτητου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών τους • Παγκόσμια αναγνώριση της ικανότητάς τους να διοικούν και να στηρίζουν τη συνέχιση του επιχειρείν τους κάτω από αντίξοες συνθήκες • Ανάδειξη της ωριμότητας και πρωτοπορίας των μετόχων, της διοίκησης και του προσωπικού.

Ο Δρ Σταμάτης Τουρνής είναι Σύμβουλος Επιχειρησιακής Συνέχειας & Διαχείρισης Κινδύνων, μέλος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα
και την Κύπρο του Business Continuity Institute