Ο Dr. John Gray, στο περιβόητο πλέον βιβλίο του «Ανδρες από τον Αρη, Γυναίκες από την Αφροδίτη», το οποίο έχει πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζει ότι τα δύο φύλα μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Μέχρι που, για να ενισχύσει την άποψή του αυτή, συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του ένα λεξικό φράσεων των δύο «γλωσσών» ώστε να προάγει την επικοινωνία ανάμεσα στα φύλλα.

Παρομοίως, υποστηρίζει ο John Sviokla, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του προσεχούς IT Directοr’s Forum, τα στελέχη του ΙΤ μιλούν μία γλώσσα των «έργων» και των «χρονοδιαγραμμάτων», τη στιγμή που τα στελέχη της διοίκησης μιλούν με όρους «κόστος unit» και «μερίδια αγοράς». Οπότε, ο Vice President της Diamond Management & Technology Consultants, θεωρεί ότι μία αντίστοιχη εκδοχή του λεξικού φράσεων από τον Αρη και την Αφροδίτη θα βοηθούσε τα ανώτατα στελέχη να συνεννοηθούν για το τι κάνει η Πληροφορική στο κόστος των αγαθών τους.

Το βασικό σημείο αυτού του λεξικού φράσεων για το business και το ΙΤ θα ήταν να δημιουργήσουμε unit cost μετρήσεις για το ΙΤ αλλά και για την προστιθέμενη αξία της Πληροφορικής στην εταιρεία σας και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. «Τα περισσότερα τμήματα ΙΤ είναι ικανά να διαχειρίζονται με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο τα έργα – αλλά δεν δημιουργούν, ούτε κανείς τους ζητάει να υπολογίσουν τα προοδευτικά λειτουργικά κόστη με μετρήσεις από την πλευρά της ζήτησης, όπως για παράδειγμα το κόστος ανά αυτοκίνητο.

Και το χειρότερο είναι ότι ο CFO, πρόθυμος να μεταβιβάσει το κόστος του ΙΤ, θα γυρίσει αυτά τα κόστη πίσω αντί να τα συνδέσει με εύκολα κατανοητές μετρήσεις», γράφει στο blog του ο Sviokla.

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες επένδυαν συνεχώς σε αυτοματοποίηση και «πληροφοριοποίηση», με αποτέλεσμα η πληροφορία να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο κόστος για πολλά αγαθά και υπηρεσίες. Είναι πλέον γεγονός ότι η αύξηση του ΙΤ ως ποσοστό του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να μεγαλώνει στους περισσότερους κλάδους.

Με δεδομένο το παραπάνω, αλλά και την αυξανόμενη διάθεση του outsourcing και του cloud computing, τώρα είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για τις εταιρείες να καταλάβουν το κόστος του ΙΤ σε όρους συναλλαγών, καθώς αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

Η δημιουργία αυτών των μετρικών δεν είναι πάντα εύκολη. Αλλά το στρατηγικό insight στο business πάντα απαιτεί δουλειά. Και αν σε αυτό προσθέσουμε τη δεδομένη αδυναμία ζήτησης στην αγορά αυτή την περίοδο, καθώς και τη ζωτική σημασία του cost management, ήρθε ίσως το πλήρωμα του χρόνου οι κάτοικοι του Αρη (business) και οι κάτοικοι της Αφροδίτης (ΙΤ) να συναντηθούν σε έναν κοινό πλανήτη -ίσως αυτόν της Γης- και να αρχίσουν να μιλούν την ίδια γλώσσα.