Η νέα τροπή που δίνουν τα κοινωνικά δίκτυα, δείχει ότι είτε θα πρέπει οι επιχειρήσεις να «κοινωνικοποιηθούν», ή να μείνουν στάσιμες.

Πηγή: Gartner, Απόδοση: Χριστίνα Ροζάκη / xrozaki@boussias.com 

Οι διαδικασίες που έχουν επιφέρει τα social media μεταμορφώνουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι social τεχνολογίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδεθούν, να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους με απροσδόκητη ευκολία και ταχύτητα επικοινωνίας. Ωστόσο, η σύγχυση σχετικά με την αξία που προσφέρουν οι «κοινωνικές» τεχνολογίες παραμένει έντονη.

Social Media: 4 βασικά στοιχεία
Καθώς οι μοντέρνες επιχειρήσεις και τα ικανά στελέχη ΙΤ δεν είναι ευχαριστημένα με το να παρακολουθούν τις εξελίξεις εξ αποστάσεως, έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται σοβαρά για τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές οι νέες δυναμικές.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις που αναδύονται, είναι οι εξής:
• Τα αποτυπώματα που αφήνουν πίσω τους οι χρήστες κοινωνικών δικτύων, παρέχουν ένα μικρό θησαυροφυλάκιο ευρημάτων. Καθώς τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον viral, και μέχρι το 2012 θα έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες, οι επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευθούν αυτές τις πληροφορίες για να ανακαλύψουν πληροφορίες που θα τις καθοδηγήσουν στο μέλλον. Ο ενθουσιασμός των χρηστών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες καινοτομίες και υπηρεσίες.

• Οι προμηθευτές εφαρμογών έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν social χαρακτηριστικά, βλέποντας ότι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ διεκπεραιωτικών εργαλείων και κοινωνικών περιβαλλόντων έχουν αρχίσει να σβήνουν.

• Μπορεί οι επιχειρηματικές ευκαιρίες να αποκαλύπτουν μερικές κοινωνικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις, ωστόσο ο φόβος και η αβεβαιότητα οδηγούν σε απραξία ή, ακόμη χειρότερα, σε προσπάθειες απαγόρευσης πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα. Οι συνετές πολιτικές κρίνονται πλέον απαραίτητές, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν προς εντελώς νέα περιβάλλοντα.
• Οι social λύσεις αφορούν σε επιχειρηματικές λειτουργίες – πολύ περισσότερο απ’ ότι το απλό marketing και η πελατειακή εξυπηρέτηση – καθώς έχουν πολύ πιο ευρεία επιχειρηματική γκάμα.

Αναζητώντας την «κοινωνική» ευφυΐα
Μέχρι στιγμής, 600 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκμεταλλευτεί τα κοινωνικά δίκτυα και εργαλεία. Τα tweets, οι συνδέσεις σε social media, ένας τεράστιος αριθμός blogs και οι αμέτρητες επισκέψεις στο YouTube, καθρεφτίζουν τις συμπεριφορές, τους στόχους και τα Μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να εκφράσουν απόψεις και να επηρεάσουν συμπεριφορές.

Η συλλογή πληροφοριών από συζητήσεις, σχόλια και ratings ήδη προσφέρει τις πρώτες ματιές στην «κοινωνική ευφυΐα». Η περίπλοκη φύση των αποτυπωμάτων πληροφοριών, παρά το ότι είναι αδόμητη, είναι γεμάτη δεδομένα, κάτι που προσφέρει μια δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα δουλειά σε κάθε οργανισμό. Αυτή η νέα πρόκληση πρέπει να ερευνηθεί, προκειμένου κάθε IT leader να δει τους τρόπους που μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες.


Η επιχείρηση κοινωνικοποιείται
Οπως το Διαδίκτυο ανέτρεψε τις διαδικασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα των οργανισμών στις αρχές της δεκαετίας, έτσι σήμερα, τα social media επιδρούν στους τρόπους που διεξάγονται κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις.

Οι οργανισμοί χρειάζονται στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να κεφαλαιοποιήσουν τις νέες δυναμικές που προκύπτουν ή διευκολύνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Η ικανότητα των social media να προκαλέσουν μαζικές αλλαγές και συνεργασίες είναι το χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τις τεχνολογίες προηγούμενης γενιάς. Αυτά είναι που διευκολύνουν τη διαφάνεια και επιτρέπουν την ανάδυση κοινωνικών δομών που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστες. Εχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια νέα κατηγορία δεδομένων που στηρίζεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι πληροφορίες που προσφέρουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές διαδικασίες, να διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών και των κοινωνικών Δικτύων, καθώς και να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Enabling Technologies
Οι αντίστοιχες τεχνολογίες, επίσης, εξελίσσονται με τεράστια ταχύτητα, και εμφανίζονται με πολλές και διαφορετικές δομές. Μερικές λύσεις προσφέρονται ως ανεξάρτητες, άλλες παρέχουν σουίτες συνεργασίας, και πολλές είναι δωρεάν στο cloud. Οι παραδοσιακοί πάροχοι λογισμικού συνενώνουν τις κοινωνικές δυνατότητες στις επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και ανθρωπίνων πόρων. Στο πέρας του χρόνου, τα όρια μεταξύ των social εφαρμογών, των εφαρμογών συνεργασίας (όπως το e-mail, το instant messaging και τα μηνύματα) και των επιχειρηματικών εφαρμογών (όπως τα οικονομικά και οι πωλήσεις) θα καταργηθούν.

Επειτα, οι δραστηριότητες συναλλαγής θα αυξηθούν μέσα από τις δυνατότητες κοινωνικών μηχανισμών. Για να προετοιμαστούν για αυτή τη μετάβαση, οι ηγέτες τόσο του business όσο και του IT πρέπει να συλλογιστούν το πλήρες μέγεθος ευθύνης που έχει ένας εργαζόμενος όταν σχεδιάζoυν επενδύσεις σε επιχειρηματικές εφαρμογές. Αυτό αντανακλά μια ουσιαστική μετάβαση από τις τρέχουσες πρακτικές οπού συλλογίζονται μόνο συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες όταν αναπτύσσουν λύσεις.

Πίσω από την τεχνολογία
Τα κοινωνικά εργαλεία κρύβουν τεχνολογικές λύσεις που επίσης αποτελούν εργαλείο για τους IT leaders. Οι χρήστες δημοφιλών λύσεων όπως το Facebook και το Twitter, καθώς και οι χρήστες επιχειρηματικών λύσεων που έχουν δομηθεί με εργαλεία όπως το IBM Lotus Connections και το NewsGator, έχουν ως στόχο τη διασύνδεση, τη συσχέτιση και την καλύτερη κατανόηση. Για αυτούς, ο πιο σημαντικός παράγοντας δεν είναι η πλατφόρμα, αλλά το να καταλάβουν τις δυνατότητες ενός Μέσου, και το πώς να επιλέξουν ανάμεσα στην ευρεία επιλογή κοινωνικών υπηρεσιών, και κυρίως, το πώς μπορούν να γίνουν όλα μέσω smartphone.

The right angle
Παρόλο που ένας τεράστιος αριθμός στελεχών ΙΤ και business χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικά media για προσωπική χρήση, πολλές επιχειρήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να επιλέξουν τη σωστή προσέγγιση και timing για τις επιχειρηματικές λύσεις. Η αγορά για τις social τεχνολογίες εξελίσσεται και διευρύνεται ταχύτατα, καθώς οι πάροχοι ψάχνουν τρόπους να κερδίσουν από επενδύσεις – κάτι που ενδυναμώνει το ήδη έντονο hype.

Στους περισσότερους οργανισμούς υπάρχει ελάχιστος συντονισμός σχετικά με τις πρωτοβουλίες για τα social media. Παρόλο που είναι κατάλληλο να αποφύγει κανείς τις παρορμητικές κινήσεις, είναι σημαντικό να ανακαλύψουν τη σωστή προσέγγιση και την καλύτερη διαχείριση. Για να βελτιστοποιήσουν τις επενδύσεις, τις δυνατότητες και το αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να καθορίσουν μια κοινή ερμηνεία των κοινωνικών τεχνολογιών και τάσεων, να συγχρονίσουν στρατηγικές και πρωτοβουλίες και να αρχίσουν επενδύσεις.