Ο Γιώργος Άρμπερ, IT Manager JT International Hellas AEBE, αναλύει τη σχέση του Business με το IT και περιγράφει το πώς ο Διευθυντής Πληροφορικής διαμορφώνει τη συνολική στρατηγική και δομή του τμήματός του.

Η ατελείωτη συζήτηση προς απάντηση του ερωτήματος Business ή IT αναπαράγεται, περιέργως, από τα ίδια τα στελέχη της Πληροφορικής και με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζουν τη λειτουργία τους από το business. Γιατί άραγε τα οικονομικά στελέχη δεν αναρωτιούνται κάτι αντίστοιχο, ήτοι Business ή Finance; Η Διεύθυνση Πληροφορικής, όπως όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, οφείλει να συμβάλλει στη διατήρηση του επιχειρείν, αλλά και στην παροχή δυνατοτήτων που θα δώσουν στην εταιρεία πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού για την επίτευξη των στόχων. Ένας Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα καλείται να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των τεχνικών δεξιοτήτων και την ικανότητα επιχειρηματικής ανάλυσης αναγκών (business analysis), στην εσωτερική οργάνωση του τμήματός του.

Με την εξέλιξη του outsourcing και τη δυνατότητα εύρεσης εξειδικευμένων τεχνικών δεξιοτήτων, η υπέρ-επένδυση του ΙΤ σε αυτούς τους τομείς κρίνεται μη παραγωγική – εκτός και αν η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας το απαιτεί. Η επένδυση, όμως, σε δυνατότητες business analysis, επιτρέπει στη Διεύθυνση Πληροφορικής να διαδραματίσει τον ρόλο του εσωτερικού σύμβουλου στη διοίκηση της επιχείρησης, με σκοπό τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Στόχος της κάθε επιχείρησης σήμερα είναι η εύρεση νέων πελατών/καταναλωτών και η προσφορά υπηρεσιών για τη διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με μεθόδους «συμβατές» με τις άμεσες οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, καθώς η χρηματοδότηση, πλέον, είναι δύσκολη και με τις έντονες διακυμάνσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσα στην κρίση, επίφοβη.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να προτείνει λύσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στους στόχους της επιχείρησης. Είναι ευθύνη του CIO να δημιουργήσει στο τμήμα του δομές που βλέπουν στο μέλλον, αφουγκράζονται ανάγκες και προτείνουν λύσεις που μεταφράζονται σε επιχειρηματικά κέρδη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο το ΙΤ θα αποκτήσει το ανάστημα του επιχειρηματικού εταίρου και θα κερδίσει μια θέση στο τραπέζι του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Η διοίκηση, όμως, από την πλευρά της χρειάζεται να συνειδητοποιήσει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει μια ικανή ομάδα Πληροφορικής και να επενδύσει σε αυτήν.

Επενδύοντας στην πληροφορία
Είναι αδύνατο να διαμορφωθεί η επιχειρησιακή στρατηγική χωρίς ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών και σωστή ανάλυση χωρίς Πληροφορική δεν υφίσταται πλέον. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει διασφαλιστεί σε μια επιχείρηση η μεγιστοποίηση των ωφελειών των πληροφοριακών συστημάτων και η μείωση του κόστους, με βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας. Η επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει στη συλλογή και διαχείριση της πληροφορίας. Η γνώση είναι δύναμη, αλλά τα δεδομένα, πλέον, είναι τόσα σε όγκο και διαστάσεις, που θέλουν προσεκτική ανάλυση πριν την υλοποίηση. Η σωστή ανάλυση των δεδομένων θα επιτρέψει σε μια επιχείρηση να υλοποιήσει το πολυπόθητο micro-management, το οποίο δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ώριμες αγορές, όπου ο κάθε νέος καταναλωτής θα πρέπει να «κερδηθεί» από τον ανταγωνισμό.

Καθώς όμως τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλό κόστος, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποιος είναι ο τελικός στόχος υλοποίησης. Η συμβολή της Διεύθυνσης Πληροφορικής σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμη, τόσο για την καθοδήγηση της διοίκησης, όσο και για την παρακολούθηση των συμβούλων. Πόσες φορές έχει συμβεί στο παρελθόν να ολοκληρωθεί ένα έργο, να πληρωθεί και να μην λειτουργήσει ποτέ; Κάποτε υπήρχαν αυτά τα περιθώρια, τώρα όχι.

Καινοτομία
Η καινοτομία προέρχεται από συνδυασμό της ανάγκης για λύση σε κάποιο πρόβλημα, του οράματος για το τελικό αποτέλεσμα, των διαθέσιμων εργαλείων και, κυρίως, ενός ή περισσότερων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορούν. Η Πληροφορική από μόνη της δεν φέρνει καινοτομίες, αποτελεί ένα εργαλείο και -όπως όλα τα εργαλεία- εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Πάντα, λοιπόν, το κλειδί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.