it industry

f&f

key:
top: f&f, investments

 

Οι εταιρείες στρέφονται στο BPI για να τονώσουν παραγωγικότητα και έσοδα -αλλά και να μειώσουν το κόστος. Ιδίως σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας

Του Βασίλη Π. Πάσχου, [email protected]

Σε σχετική έρευνα που διενήργησε το CIO Insight προ διετίας, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων CIO είχαν δηλώσει πως το BPI αποτελούσε πρώτη τους προτεραιότητα. Μάλιστα δεν περιορίζονταν στις δηλώσεις, εφόσον οι εννέα στους δέκα IT leader κατά το τελευταίο διάστημα διαπίστωναν αυξανόμενες σχετικές ενέργειες στην εταιρεία τους. Ομως ποια είναι η εικόνα σήμερα;
Η οικονομική αβεβαιότητα που συνεχίζει να εντείνεται, ωθεί τις εταιρείες στην επανεξέταση της στρατηγικής τους, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του κόστους. Στο «πρόσωπο» του BPI ίσως να έχουν βρει έναν πολύτιμο σύμμαχο. Ο Barry Brunsman, CEO της εταιρείας συμβούλων Alvarez & Marsal, δηλώνει σχετικά: «στη διάρκεια των τελευταίων 15-18 ετών τα επιχειρηματικά στελέχη διαπίστωσαν πως δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το ερώτημα είναι “τί χρειάζεται για την υλοποίηση των αλλαγών;” Τώρα γνωρίζουν πως χρειάζεται η τεχνολογία – είναι στο DNA τους».
Εταιρικά στελέχη και IT leader από κοινού, θεωρούν το BPI «καταλύτη» της αύξησης των κερδών σε οποιοδήποτε οικονομικό περιβάλλον. Σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, οι CIOs υποστηρίζουν την άποψή τους με ακόμα μεγαλύτερο σθένος. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του CIO Insight, το ενδιαφέρον υιοθέτησης πρακτικών BPI αυξήθηκε κατά 61% στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.

Τα συμπεράσματα της έρευνας
Οι κύριοι παράγοντες υιοθέτησης πρακτικών BPI δεν διαφέρουν ιδιαίτερα μεταξύ «εύκολων» και «δύσκολων» καιρών. Αυτό που φαίνεται να διαφέρει, είναι το «επείγον του πράγματος» στη περίπτωση των δεύτερων. Για παράδειγμα, σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, οι ερωτώμενοι αναφέρουν την «αύξηση της παραγωγικότητας» ως κύριο στόχο του BPI: το 34% αντιπροσωπεύει εταιρείες με έσοδα μικρότερα των 500 εκ. δολαρίων ετησίως, ενώ το 24% εταιρείες με έσοδα μεγαλύτερα του παραπάνω ποσού.
Εν μέσω ύφεσης ωστόσο το ίδιο ποσοστό έφτασε το 73%, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας. Παρόμοιες αυξητικές τάσεις σημειώθηκαν και σε άλλους παράγοντες υιοθέτησης, όπως της μείωσης του κόστους, της αύξησης των εσόδων και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε σχέση με άλλους εκπροσώπους της αγοράς.
Αναλυτικότερα, οι παράγοντες υιοθέτησης πρακτικών BPI σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, κατά σειρά σημαντικότητας και όπως τις κατέταξαν οι ερωτώμενοι, έχουν ως εξής:
· Το 73% προτάσσει την αύξηση της παραγωγικότητας, ακόμα και όταν ο προϋπολογισμός δέχεται ισχυρές πιέσεις.
· Το 69% θεωρεί σημαντικότερο τον παράγοντα της μείωσης του κόστους, που αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες, ανεξαρτήτως οικονομικών συνθηκών.
· Το 39% επιζητά την αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Ενα ποσοστό που φανερώνει πως το BPI δεν αφορά μόνο στη μείωση του κόστους αλλά και στην αύξηση των εσόδων, όταν οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ρευστότητας.
· Το 37% αναφέρει ως σημαντικότερο τον παράγοντα της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η σημασία του οποίου δε μειώνεται σε περιόδους οικονομικής αστάθειας.
· Το 22% υποστηρίζει τον παράγοντα της βελτίωσης των διαδικασιών, το προφανές πλεονέκτημα μίας στρατηγικής BPI, που ωστόσο δεν θεωρείται από τα πιο επείγοντα ζητήματα σε περιόδους οικονομικής αστάθειας

Βέλτιστες πρακτικές… βελτίωσης
Χρησιμοποιήστε το BPI ως δείκτη αποδοτικότητας. Η μείωση του κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν τους κύριους παράγοντες υιοθέτησης στρατηγικών BPI. Αν και οι μεγαλύτερες εταιρείες δείχνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στο BPI, το ενδιαφέρον είναι έντονο από εταιρείες κάθε μεγέθους. Αρκετές εταιρείες που βιώνουν οικονομικές δυσχέρειες ή πιέσεις στον προϋπολογισμό τους, αντιμετωπίζουν κριτικά τα αποτελέσματα του BPI. Αιτία είναι πως διαβλέπουν ιδιαιτέρως ισχυρά οικονομικά πλεονεκτήματα (σε περιόδους που δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις) και μειώσεις κόστους (σε περιόδους όπου η αποκλιμάκωση του παραγωγικού αποτελέσματος δεν αποτελεί ουσιαστική εναλλακτική λύση).
Ορισμένες τεχνολογίες αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα συνεργατικά εργαλεία (collaboration tools) αποτελούν την «πρωτεύουσα τεχνολογία» του BPI. Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου και η Φορητότητα έχουν ουσιαστικό μερίδιο των επενδύσεων σε BPI στην τελευταία τριετία, όμως υπολείπονται κατά πολύ των collaboration tools, του data integration ή του knowledge management (μάλιστα το τελευταίο συγκέντρωσε την υψηλότερη αναλογία υιοθέτησης/επιτυχίας από τους ερωτώμενους της έρευνας). Άξιον απορίας ίσως, είναι πως οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους στα web services για το BPI, σχεδόν στο βαθμό που θα το έκαναν για οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Ωστόσο υποστηρίζεται πως θα ήταν καλύτερα εάν εξέταζαν τις τεχνολογίες εκείνες που επιδεικνύουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας κατά την εφαρμογή τους (όπως οι προαναφερόμενες). Συμπεριλαμβάνονται ακόμα: business process modelling software, enterprise application integration tools και systems-development outsourcing services.
Επιλέξτε προσεκτικά τα τμήματα εφαρμογής του BPI. Τα τμήματα IT αποτελούν συχνά «στόχο» των πρωτοβουλιών BPI, όμως υπάρχουν και άλλα εταιρικά τμήματα που εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Οι οργανισμοί Πωλήσεων και Υπηρεσιών για παράδειγμα, θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερη προσοχή αυτής που τυγχάνουν σήμερα. Ο λόγος είναι πως εμφανίζουν σημαντικότερες αλλαγές και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας από άλλα τμήματα (που μάλιστα συμμετέχουν συχνότερα σε πρωτοβουλίες BPI). Γενικότερα, οι διαδικασίες IT management τείνουν να βρίσκονται μεταξύ των πρώτων που τυγχάνουν βελτίωσης. Ακολουθούν εκείνες των πωλήσεων, του marketing, ενώ οι παρεμβάσεις στις οικονομικές διαδικασίες είναι οι τελευταίες χρονικά, όταν επένδυση σε BPI ήδη αρχίζει να μειώνεται.
Ξεπεράστε τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του BPI με τη συνεργασία. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας στην επιτυχία του BPI. Το σημείο «τριβής», κυρίως για τις μικρότερες εταιρείες, εντοπίζεται στη συνεργασία/συμμετοχή των εργαζομένων εκείνων που θα επηρεαστούν περισσότερο από τους υπολοίπους κατά την αλλαγή. Ωστόσο για τις μεγαλύτερες εταιρείες με παγιωμένες τακτικές, οι μεθοδικότερες προσεγγίσεις -ή και αντίθετα, οι αναδιοργανώσεις ριζοσπαστικού χαρακτήρα- έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι top 5 προσδοκίες των CIOs από πρακτικές BPI

Μοτος
Το ενδιαφέρον υιοθέτησης πρακτικών BPI αυξήθηκε κατά 61% στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Τα τμήματα IT αποτελούν συχνά «στόχο» των πρωτοβουλιών BPI, όμως υπάρχουν και άλλα εταιρικά τμήματα που εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας