Οι εταιρείες Byte και Digicube υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβάσεις με την Εθνική Σχολή Δικαστών Ν.Π.Δ.Δ. για την προμήθεια 156 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη πιλοτικών ηλεκτρονικών μαθημάτων αντίστοιχα.

Ο προμηθευτής της Byte για το συγκεκριμένο έργο θα είναι η εταιρεία Lenovo. Για την προμήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφορές είχαν καταβάλει και οι εταιρείες Πλαίσιο, Pansystems, Space Hellas και Unisystems.