Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Byte Computer την προηγούμενη Παρασκευή (27/02/2009).

Στη συνέλευση παρέστησαν επτά μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 63,61% του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων. Στη Συνέλευση αποφασίστηκε να δοθεί άδεια για την παροχή εγγυήσεως υπό της Byte και υπέρ της θυγατρικής της Μετροσοφτ Πληροφορική προς την τράπεζα Alpha Bank για σύμβαση πιστώσεως μέχρι του ποσού του 1.200.000 ευρώ και διάρκειας δύο ετών.