Η Byte εμπλουτίζει τη γκάμα των λύσεων προς τους πελάτες της,  προσφέροντας τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης για την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού  ψηφιακής υπογραφής.  Η υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο, προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συνδρομητών της Byte με τη χρήση πιστοποιημένων τεχνολογιών αιχμής της Mellon Technologies.

Ενσωματώνοντας την πιστοποιημένη κατά eIDAS λύση της ψηφιακής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης της Mellon, η Byte προσφέρει μια λύση που συνδυάζει την τεχνολογία του Digital Onboarding και τις υπηρεσίες ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Business Outsourcing και Call Center.   Η λύση της Byte εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας ταυτοποίησης με διακριτά, ανιχνεύσιμα και επιθεωρήσιμα στάδια, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, εγγυάται υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην διαδικασία ταυτοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Μέσα από απλά βήματα κατά τη διάρκεια βίντεο κλήσης, με την υποστήριξη εξειδικευμένων και ειδικά εκπαιδευμένων συμβούλων, ο χρήστης υποβάλλει από τη συσκευή του (κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή) το έγγραφο ταυτοποίησης και τα απαιτητά στοιχεία, ο έλεγχος των οποίων διενεργείται με πιστοποιημένες μεθόδους, χωρίς διακοπή της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Ο χρήστης ταυτοποιείται αποτελεσματικά και άμεσα, με την χρήση προηγμένων βιομετρικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ανίχνευσης ζωτικότητας. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Σπύρος Βυζάντιος, δήλωσε σχετικά: «η Byte αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι είναι κομβικός εταίρος της νέας εποχής της ψηφιακής Ελλάδας με μια ολοκληρωμένη εμπειρία Οnboarding για την γρήγορη έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Πλέον οι πολίτες έχουν άμεσα, αξιόπιστα και με απόλυτη ασφάλεια ακόμα μια δυνατότητα να συναλλάσσονται με Ιδιωτικούς, Τραπεζικούς και Δημόσιους φορείς χωρίς τη φυσική τους παρουσία».