Αυξημένο τζίρο κατά 24% κατέγραψε η Byte το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, σε επίπεδο ομίλου, στα 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 4,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,27% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει  η διοίκηση της Byte, η πρόβλεψη για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 είναι «στο πλαίσιο του δυνατού, αισιόδοξη, ενόψει και του παρατηρουμένου θετικού κλίματος στην αγορά πληροφορικής και συγχρόνων τεχνολογιών». Αναμένεται, δηλαδή, ο όμιλος να διατηρήσει και ενισχύσει την κερδοφόρα πορεία του  Α’ εξαμήνου, μέσω και της εκτελέσεως των ήδη εκτελουμένων, αλλά και νέων μεγάλων έργων πληροφορικής τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως επισημαίνεται, πάντως, οι διεθνείς εξελίξεις (ενεργειακή και επισιτιστική κρίση λόγω πολέμου) δεν φαίνονται να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις θετικές προβλέψεις της διοίκησης για το σύνολο του έτους που διανύομε,  «δεν μπορούν, όμως, να εκτιμηθούν πλήρως επί του παρόντος».

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η εισηγμένη υπέγραψε σειρά έργων με το Δημόσιο, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σύμβαση με το υπ. Προστασίας του Πολίτη, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο της δράσης για την μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου και το έργο ΗRMS για λογαριασμό της ΚτΠ σε κοινοπραξία με την 01 Solutions Hellas (οικονομικού αντικειμένου για την Byte ύψους 2,75 εκατ. ευρώ). Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει συνεχής εξέλιξη σε έργα και συμβάσεις υποστήριξης σε πελάτες όπως: Διατραπεζικά Συστήματα Τειρεσίας, Κaizen Gaming Int LTD, Vodafone, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Τράπεζα, Μυτιληναίος, Αυτοκινητοδρομος Αιγαίου κ.ά.