Η CA Technologies παρουσίασε μία νέα έκδοση των λύσεων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (CA Database Management Solutions) για περιβάλλοντα DB2 σε z/OS, σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τους πελάτες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα αντιμετωπίζοντας ζητήματα απόδοσης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών, απλουστεύοντας τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των διαδικασιών backup και recovery.

Οι νέες δυνατότητες για τη διαχείριση της απόδοσης των βάσεων δεδομένων (database performance management), τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (database administration) και την αυτοματοποίηση διαδικασιών database backup και recovery έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους και του φόρτου εργασίας συντήρησης περιβαλλόντων DB2 σε z/OS. Επιπλέον, η νέα έκδοση του CA Mainframe Software Manager (CA MSM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση των σφαλμάτων.