Καλώς ήλθατε στη «Νέα Τάξη Πραγμάτων», έναν κόσµο δηλαδή όπου το IT είναι παντού. Οι τάσεις και οι τεχνολογίες, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, οι φορητές συσκευές, το BYOD («Bring Your Own Device») και το cloud, έχουν δηµιουργήσει έναν κόσµο στον οποίο απαιτείται µία τεχνολογική εµπειρία γρήγορη, ασφαλής και προσπελάσιμη συνεχώς από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε και χωρίς διακοπές.

Σε αυτόν τον κόσµο, οι επιχειρήσεις πρέπει να µπορούν να προσφέρουν  νέες υπηρεσίες  που θα παράξουν νέα έσοδα, καταναλωτικό ενδιαφέρον ή και αλληλεπίδραση µε τους καταναλωτές και αυτές οι νέες υπηρεσίες, σήµερα περισσότερο από ποτέ, προέρχονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ενα σύνηθες παράδειγµα είναι µία εταιρεία που επενδύει σε ένα σύστηµα CRM για να βελτιώσει την αλληλεπίδραση µε τους καταναλωτές και τελικά να ενισχύσει τις πωλήσεις της. Οποιαδήποτε αγορά ενός συστήµατος CRM απαιτεί στενή συνεργασία  µεταξύ της Διεύθυνσης Πληροφορικής  και του τµήµατος Πωλήσεων.

Ενα άλλο παράδειγµα είναι µία εταιρεία που θέλει να αναλύσει τους τεράστιους όγκους δεδομένων της  µε σκοπό να κατανοήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, ώστε να προσαρµόσει ανάλογα τις στρατηγικές  µάρκετινγκ.  Και αυτός ο τρόπος δηµιουργίας νέων εσόδων απαιτεί την καθοριστική συμβολή της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Σύµφωνα µε τον Κυριάκο Αποστολίδη, Γενικό Διευθυντή της CA South Eastern Europe (CA SEE), στον κόσµο της «Νέας Τάξης Πραγμάτων», η θέση της Διεύθυνσης Πληροφορικής µέσα σε µία επιχείρηση έχει εξελιχθεί. Οπως αναφέρει σχετικά, «παρόλο που δεν μπορεί να συμβεί αυτό µέσα σε µία νύχτα, όσο ταχύτερα  οι εταιρείες εκµεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες σήµερα, τόσο πιο γρήγορα θα µπορούν να γίνουν ανταγωνιστικότερες στο πλαίσιο της «Νέας Τάξης Πραγμάτων».

«Οι οργανισµοί πρέπει να αξιοποιήσουν τις κυριότερες τάσεις και τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες  σήµερα – το cloud, το virtualization,   τα social media και το mobility. Όχι µόνο πρέπει να εκµεταλλευτούν  αυτά τα νέα µοντέλα για να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά πρέπει να διαταράξουν τα υπάρχοντα επιχειρηµατικά µοντέλα και να αναδιατάξουν τους πόρους τους, ώστε να το επιτύχουν – αλλιώς θα ρισκάρουν να «προσπεραστούν» από την αγορά.

Οι περισσότερες  επιχειρήσεις έχουν µεγάλα  data centers µε υποδοµές από πολλαπλούς προµηθευτές, πειραµατίζονται µε εφαρµογές  που διανέµονται µέσω του cloud και έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν εφαρµογές σε πλατφόρµες που δεν βρίσκονται στο δικό τους data center», συµπλήρωσε ο κ. Αποστολίδης. Σας θυµίζει κάτι αυτό; Αν ναι, τότε γνωρίζετε ήδη τις προκλήσεις που θα κληθείτε να αντιµετωπίσετε, αλλά και τι πρέπει να προστατέψετε σε αυτό το περιβάλλον, των πολλαπλών προµηθευτών, εφαρµογών και του cloud.

Αρα, πώς θα το κάνετε; Πώς θα µετατοπίσετε τις δαπάνες από την υποστήριξη στην καινοτοµία; Σύµφωνα µε τον Κυριάκο Αποστολίδη, «οι εταιρείες δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν  το αίτηµα για νέες καινοτοµικές τεχνολογίες µε τις υπάρχουσες επενδύσεις, πόρους και προϋπολογισµούς. Δεν µπορούν  να προσφέρουν αυτές τις νέες υπηρεσίες αρκετά γρήγορα. Εχουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της ασφάλειας, της προστασίας προσωπικών δεδοµένων και τα ζητήµατα συµµόρφωσης και πρέπει να δαπανήσουν το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού τους σε λειτουργικά έξοδα».

Στη σηµερινή  Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι επιχειρηµατικές απαιτήσεις είναι αυξηµένες, και το τµήµα IT πρέπει να καινοτοµήσει ώστε να τις υποστηρίξει. Ο κ. Κ. Αποστολίδης  πιστεύει ότι «το τµήµα Πληροφορικής πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές γρηγορότερα, φθηνότερα και µε περισσότερη ασφάλεια, αλλά και να βρει τρόπους να δεσµεύει όλο και λιγότερους πόρους στην καθηµερινή συντήρηση και διαχείριση».

Οι λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις θα βοηθήσουν να µικρύνει το χάσμα µεταξύ της αυξανόμενης απαίτησης των επιχειρήσεων για καινοτοµίες και της δυνατότητας του IT να τις προσφέρει. «Αυτή είναι µία ευκαιρία για το IT να προχωρήσει από τη συντήρηση στην καινοτοµία, από το να είναι ένα απλό κέντρο κόστους σε ένα στρατηγικό επιχειρηµατικό κεφάλαιο, και να διεκδικήσει έτσι ένα µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού για την επιχειρησιακή  καινοτοµία», συνεχίζει ο κ. Αποστολίδης.

Η CA Technologies αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις  και οι Διευθύνσεις Πληροφορικής, είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία µεταµόρφωσης του ρόλου τους που ανοίγεται µπροστά τους, και διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για να τις βοηθήσει να το επιτύχουν. Επιπλέον, η CA Technologies επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων που θα βοηθήσουν να τεθούν σε λειτουργία οι εν λόγω τεχνολογίες, ώστε οι οργανισµοί να µπορέσουν να φέρουν γρηγορότερα στην αγορά νέες υπηρεσίες, υπερκεράζοντας τους ανταγωνιστές στο θέµα της καινοτοµίας.

Business Service Innovation
Το Business  Service Innovation αποτελεί την πρακτική προ- σέγγιση της CA Technologies για να βοηθήσει τις εταιρείες στη
µετάβαση από τη συντήρηση στην καινοτοµία µε ταχύτητα και ευκινησία. «Είναι ο τρόπος µας για να βοηθήσουµε στη γεφύ- ρωση του χάσµατος µεταξύ της επιχειρησιακής ζήτησης για και- νοτοµία και τη δυνατότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής να την προσφέρει»,  εξηγεί ο Κυριάκος Αποστολίδης.

Η CA Technologies το καταφέρνει αυτό παρέχοντας τα µέσα υποστήριξης των τριών απαραίτητων στρατηγικών που χρειάζονται για τη µετάβαση από τη συντήρηση τεχνολογιών στην καινοτοµία. Αυτά περιλαµβάνουν α) τη δυνατότητα επιτάχυνσης της καινοτοµίας με την αξιοποίηση  νέων τεχνολογιών  και του cloud για άμεση ανταπόκριση στις επιχειρησιακές ανάγκες, β) το μετασχηματισμό των υφιστάμενων επενδύσεων του IT με στόχο την  απελευθέρωση πόρων για την καινοτοµία βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη διαχείριση της πολυπλοκότητας, και γ) την προστασία των δεδοµένων, της πρόσβασης  και των ταυτοτήτων, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος παραβίασης δεδοµένων, µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε αυτά και πιθανής απάτης.

Οπως λέει ο Κυριάκος Αποστολίδης, «µόνο η CA Technologies µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτούς τους στόχους σε όλο τον κύκλο ζωής των νέων επιχειρησιακών υπηρεσιών, από την ιδέα και το σχεδιασµό, µέχρι την πιστοποίηση καλής λειτουργίας και την ασφάλεια. Και όλα αυτά η CA τα εξασφαλίζει σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πλατφόρµες hardware και software, τις τεχνολογίες και τους προµηθευτές».Με το Business  Service Innovation, η CA Technologies βοηθά τους οργανισµούς να χαράξουν την πορεία που ταιριάζει στην επιχείρησή τους, ώστε να έχουν τα αποτελέσµατα που επιθυµούν εφαρµόζοντας αυτές τις στρατηγικές.

Accelerate IT
Οι εταιρείες πρέπει να επιταχύνουν τον κύκλο ζωής σχεδιασμού-υλοποίησης-λειτουργίας. Πρέπει να µπορούν να βάζουν σωστές προτεραιότητες στις επενδύσεις τους και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες – το cloud, τα social media, τη φορητότητα – στις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσουν.

Η CA προσφέρει λύσεις για την μοντελοποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων  και υπηρεσιών πριν την ανάπτυξή τους. Με το Service Virtualization, η CA επιταχύνει τον χρόνο υλοποίησης και διάθεσης στην αγορά νέων υπηρεσιών, απλοποιεί τη διανοµή υπηρεσιών και εξοικονοµεί κεφάλαια.

Με την κατάλληλη σχεδίαση και μοντελοποίηση,  προσοµοίωση,  δοκιμή και πρόβλεψη λειτουργίας των υπηρεσιών με εικονικό τρόπο, οι εταιρείες µπορούν να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τα προβλήµατα πριν επενδύσουν σε πλήρη υλοποίηση και λειτουργία. Επίσης, με το Service Portfolio Management, οι εταιρείες µπορούν να αποκτήσουν την επιχειρηµατική ευφυΐα που χρειάζονται για να επιλέξουν τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και τα μοντέλα διαχείρισης πόρων και ανάπτυξης.

Οι λύσεις της CA επίσης βοηθούν στη σύνθεση νέων υπηρεσιών γρήγορα και εύκολα. Οι εταιρείες µπορούν να θέσουν σε λειτουργία νέες υπηρεσίες πιο γρήγορα και πιο εύκολα ανακαλύπτοντας, αξιολογώντας και συναρµολογώντας τα διαφορετικά στοιχεία µιας εφαρµογής ή µιας υπηρεσίας, τόσο από εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένου του cloud, για να δηµιουργήσουν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές υπηρεσίες.

«Ενα ρεαλιστικό παράδειγµα είναι η εταιρεία Sprint, ασύρµατος πάροχος των  ΗΠΑ, που εξορθολόγισε 2.000 εφαρµογές, εξοικονόµησε 20 εκατ. δολάρια  ετησίως µε υποδοµές χαµηλότερου κόστους, απέφυγε την ανάγκη να χτίσει επιπλέον data centers και διπλασίασε τη χρήση των υποδοµών της από το 30 στο 60%», εξηγεί ο Κυριάκος Αποστολίδης.

Transform IT
Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν υφιστάμενες τεχνολογικές επενδύσεις και επιθυμούν να μετασχηματίσουν το υπάρχον περιβάλλον τους ώστε να απελευθερώσουν πόρους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα. Αυτό σηµαίνει  ότι πρέπει να απελευθερώσουν πόρους, προϋπολογισµούς και δυνατότητα για καινοτοµία, αποκομίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή εµπειρία και αξία από τις υπάρχουσες επενδύσεις.

Οι εταιρείες πρέπει να αυτοµατοποιήσουν διαδικασίες και ροές εργασιών, ώστε οι υπηρεσίες να «εκτελούνται» µε υπολογιστική και όχι µε ανθρώπινη ταχύτητα, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τους κινδύνους που δηµιουργούνται από τη χειροκίνητη παρέµβαση. Οι δυνατότητες της CA Technologies βοηθούν  στη µείωση ή και την εξάλειψη των αργών και υψηλού ρίσκου χειροκίνητων διεργασιών, ώστε να µειωθούν οι χρόνοι και τα λάθη και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

Αυτό βοηθάει στην απλοποίηση  και την επιτάχυνση της παράδοσης των υπηρεσιών, µειώνει τον κίνδυνο της ακατάλληλης πρόσβασης και απάτης και µειώνει τα σταθερά λειτουργικά κόστη. Οπως αναφέρει ο Κυριάκος Αποστολίδης «ένα ακόµη παράδειγµα του τι σηµαίνει αυτό για τους πελάτες µας, είναι η περίπτωση της Qualcomm, την οποία η CA βοήθησε να µειώσει τους κύκλους ανάπτυξης µέχρι και 60 ηµέρες, προσφέροντας private cloud services στις οµάδες ανάπτυξης για αυτοµατοποιηµένες ροές εργασιών».

Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των υπαρχόντων συστηµάτων και να εξασφαλιστεί η πλήρης εµπειρία του χρήστη, οι εταιρείες δεν πρέπει µόνο να επιτυγχάνουν βασικά επίπεδα απόδοσης και διαθεσιµότητας για μια ποικιλία νέων και υφιστάμενων υπηρεσιών, αλλά και να µειώσουν σηµαντικά τα γενικά έξοδα διαχείρισης που συνδέονται µε τη συντήρηση και τη λειτουργία των εργαλείων. Οι λύσεις assure της CA βοηθούν τους πελάτες να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες γρηγορότερα, απλοποιώντας την εξασφάλιση υψηλής απόδοσης, διαθεσιµότητας και αδιάλειπτης λειτουργίας. Οταν η CA Technologies αναφέρεται σε management, δεν περιορίζεται στη διαχείριση τεχνολογίας και διόρθωση προβληµάτων (αυτό είναι δεδοµένο).

Εννοεί τη διαχείριση του συνολικού χαρτοφυλακίου υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών), από την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού µέχρι την υλοποίηση, συµπεριλαµβάνοντας την ανταπόκριση στις επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως τον έλεγχο του κόστους, τα επίπεδα υπηρεσιών ή τους στόχους βιωσιμότητας. Οι διαχειριστικές δυνατότητες της CA βοηθούν  στη γρήγορη σύλληψη ιδεών, τη µετατροπή τους σε επιχειρηµατικές απαιτήσεις, και ενσωµατώνουν ευέλικτες τεχνικές έργων, για να προσφέρουν καινοτόµα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά.

Secure IT
Κάθε εταιρεία γνωρίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί πρωτεύοντα στόχο, ειδικά στα πολύπλοκα υβριδικά συστήµατα IT, τις πολλαπλές συσκευές end-user και τις εξωτερικές υπηρεσίες cloud. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν στην παροχή νέων καινοτόµων υπηρεσιών,  αξιοποιώντας το cloud και το mobility, αυτές οι υπηρεσίες πρέπει άµεσα να προστατεύονται για να µειωθεί ο κίνδυνος παραβίασης δεδοµένων, ακατάλληλης πρόσβασης και απάτης.

Οι λύσεις ασφαλείας της CA βοηθούν στη γρήγορη ασφάλιση των νέων online επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στην προστασία των πληροφοριακών  πόρων και της πνευµατικής ιδιοκτησίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών συµµόρφωσης. «Η BT (British Telecom) εξοικονόµησε περισσότερα από 15 εκατ. λίρες και βελτίωσε την εξυπηρέτηση πελατών εφαρµόζοντας επαναχρησιµοποιούµενη  αυθεντικοποίηση και single sign-on της CA Technologies.

Οι εν λόγω λύσεις εξάλειψαν την ανάγκη για επιμέρους πιστοποίηση των ταυτοτήτων των χρηστών από 80 διαφορετικά συστήματα, και εξυπηρετούν 36 εκατ. συναλλαγές  την ηµέρα», αναφέρει ο Κυριάκος Αποστολίδης. Επισηµαίνει επίσης ότι «ενώ όλες είναι σηµαντικές από µόνες τους, το πιο σηµαντικό είναι ότι αυτές οι δυνατότητες συνδυαζόµενες περιγράφουν µία ολοκληρωµένη  προσέγγιση στην καινοτοµία, η οποία είναι διαχειρίσιµη υπό την προοπτική ενός ‘’business service’’.

Η CA Technologies επιτυγχάνει τα παραπάνω σε όλα τα υπολογιστικά περιβάλλοντα – συµπεριλαµβανοµένων mainframe, distributed, Windows, Linux, UNIX, virtual, physical και cloud. Το χαρτοφυλάκιο λύσεών μας παρέχει λοιπόν όλες τις απαιτούμενες δυνατότητες στο Τμήμα Πληροφορικής του κάθε οργανισμού ώστε εκείνο να ηγηθεί της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας».

Αυτό είναι λοιπόν το Business Service Innovation, η προσέγγιση της CA Technologies  για να βοηθήσει στην επιτάχυνση, το μετασχηματισμό και την προστασία του τεχνολογικού περιβάλλοντος των οργανισµών σε όλο τον κόσµο, ώστε να µπορούν να κινηθούν πέρα από την απλή συντήρηση των συστηµάτων IT και να ξεκινήσουν την παροχή νέων επιχειρησιακών καινοτοµιών. Εδώ και 35 χρόνια η CA Technologies βοηθάει τους πελάτες της να διαχειριστούν µε-γάλα και πολύπλοκα περιβάλλοντα IT.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει επενδύσει σχεδόν 4 δις. δολάρια σε εξαγορές και σε οργανική ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων ώστε να συνεχίσει να βοηθάει τους πελάτες να πραγµατοποιήσουν τους στόχους τους στον τοµέα του IT και να επιτύχουν στο πλαίσιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων.«Συγκεκριμένοι συνδυασµοί software,  υπηρεσιών και εργαλείων βοηθούν  στην επιτάχυνση, το μετασχηματισμό και την προστασία του IT. Ο εντοπισμός του καταλληλότερου από τους παραπάνω συνδυασμούς για κάθε πελάτη, αποτελεί τον πυρήνα της προστιθέμενης αξίας της CA Technologies» τονίζει ο Κυριάκος Αποστολίδης.


Ο Κυριάκος Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής της CA South Eastern Europe, εξηγεί στο netweek τα πλεονεκτήµατα των λύσεων που προσφέρει η CA Technologies για τη Διεύθυνση Πληροφορικής και πώς µπορούν αυτές οι λύσεις να µετασχηµατίσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστική µια επιχείρηση.

netweek: Πώς επηρεάζει  τη στρατηγική επιχειρηµατικής ανάπτυξης σας στην περιοχή της Νοτιονατολικής Ευρώπης η συνεργασία σας µε την Logicom;
Κυριάκος Αποστολίδης: Η συνεργασία µε το Logicom Group προ- έκυψε την πιο κατάλληλη  στιγµή και για τα δύο µέρη. Η CA βρήκε στρατηγικό συνεργάτη  µε προϋπάρχουσα παρουσία στη Νοτιανατολική Ευρώπη και όχι µόνο, µε γνώση των τοπικών αγορών και µε διάθεση και δυνατότητα όχι µόνο να αναλάβει πλήρως  τις δραστηριότητες τής CA Technologies  στην περιοχή, αλλά και να διαµορφώσει το κατάλληλο  επιχειρηµατικό πλάνο για µια περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, τόσο µέσω της οργανικής ενίσχυσης της οµάδας στελεχών της CA SEE,  όσο και µέσω της ανάπτυξης του µοντέλου των πιστοποιηµένων Συνεργατών.

Η εξέλιξη  της συνεργασίας CA-Logicom καθ’ όλη τη διάρκεια του περασµένου ενάµιση χρόνου έχει αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιµη, αφού παρά τη σαρωτική επίδραση  της οικονοµικής κρίσης στην αγορά της πληροφορικής της ευρύτερης περιοχής, η CA South Eastern Europe έχει διατηρήσει και ενισχύσει µε σταθερότητα την παρουσία της στην αγορά, τόσο µέσω της καθοδήγησης του κεντρικού γραφείου της Αθήνας για ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας της (δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία και Ρουμανία), όσο και µέσω της τοπικής πλέον παρουσίας στελεχών της CA SEE  σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ρουµανία, στο πλαίσιο των πρώτων σταδίων υλοποίησης του εν λόγω επιχειρηµατικού πλάνου.

netweek: Είναι γεγονός ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής σήµερα θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στην επιχείρηση νέες και καινοτόµες υπηρεσίες. Με ποιο τρόπο η CA µπορεί να βοηθήσει τις Διευθύνσεις Πληροφορικής σε µεγάλους οργανισµούς ώστε να πετύχουν αυτό το στόχο;
Κυριάκος Αποστολίδης: Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η Διεύθυνση Πληροφορικής καλείται να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο, καλούμενη να είναι αυτή που θα ηγηθεί των προσπαθειών για αύξηση κερδών και εσόδων. Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να ξοδεύουν το µεγαλύτερο μέρος από το διαθέσιµο budget τους µόνο για να κρατάνε τα συστήµατα σε συνεχή λειτουργία – για να επιβιώσουν και να επικρατήσουν θα πρέπει να αφήσουν περισσότερο χώρο για καινοτόµες ιδέες και νέα προϊόντα. H CA Technologies µπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Οι λύσεις µας µετασχηµατίζουν, επιταχύνουν και προστατεύουν τις επιχειρήσεις  των πελατών µας.

netweek: Με ποιο τρόπο η CA Service Assurance suite  βοηθά το CIO και τη Διεύθυνση Πληροφορικής ώστε να συνεισφέρει  στην ανάπτυξη της επιχείρησης;
Κυριάκος Αποστολίδης:
H CA Service Assurance suite βοηθά τον CIO να επιτυγχάνει σταθερά επίπεδα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εµπειρία πελάτη. Δροµολογούµε την παροχή υπηρεσιών µε «end-to-end»  αυτοµατισµούς ροών εργασιών και διαδικασιών ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες και τεχνολογίες. Δίνουµε τη δυνατότητα στη Διεύθυνση Πληροφορικής να κλιµακώσει δυναµικά την υποστήριξη σε νέες επιχειρηµατικές υπηρεσίες και να υιοθετήσει αυξανόµενους ρυθμούς σε καινοτοµία.

Και, τέλος, βοηθάµε τον CIO να διαχειριστεί αποτελεσµατικά όλο το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών), από το σχεδιασµό έως την εκτέλεση, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών. Οι λύσεις της CA κάνουν όλα τα παραπάνω απολύτως εφικτά, με αποτέλεσμα ο CIO να µπορεί να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό στον τομέα της καινοτοµίας.

netweek: Ποιες λύσεις  προτείνει η CA  στις επιχειρήσεις, ώστε να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να συνδέονται µε ασφάλεια σε κάθε επιχειρηµατική εφαρµογή;
Κυριάκος Αποστολίδης: H CA βοηθά στο να προστατευτούν οι τεχνολογίες που οι εταιρείες χρειάζονται για την ανάπτυξή τους. Στη CA Technologies επικεντρωνόµαστε στην πληροφορία και στα analytics – προσφέρουµε στους  security managers την «πλήρη ορατότητα» που χρειάζονται µέσω λεπτοµερούς ανάλυσης και παρακολούθησης της δραστηριότητας των χρηστών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων πρόσβασης. Αυτό τους επιτρέπει να διορθώνουν τις µη εξουσιοδοτηµένες αλλαγές δικαιωµάτων και να αναγνωρίζουν τα διογκούμενα προβλήµατα ασφαλείας πριν αυτά γίνουν πραγματικά σηµαντικά.