Σε συνεργασία με την Oracle Communications προχώρησε η Cablenet Communication Systems, με στόχο την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επένδυσής της σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης και πληροφοριακών συστημάτων, η Cablenet, εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με έδρα την Κύπρο, υλοποίησε πρόσφατα τη λύση Oracle Communications Billing and Revenue Management σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Oracle Converged Charging και Oracle Policy Management.

Η υλοποίηση της λύσης της Oracle έγινε από την Intrasoft International. Η υποδομή παρέχει υπηρεσίες σύγκλισης για τις χρεώσεις, τη διαχείριση πολιτικών και την τιμολόγηση και λειτουργεί στο cloud, βοηθώντας την κυπριακή εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να επιταχύνει τις νέες λύσεις που φέρνει στην αγορά και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της.

Οι δραστηριότητες της Cablenet στον τομέα των λύσεων για την κινητή τηλεφωνία έχουν πενταπλασιαστεί κατά τον τελευταίο χρόνο και αναμένεται να οκταπλασιαστούν μέσα στα τρία επόμενα χρόνια. Αυτή η τάση απαιτoύσε μια πλατφόρμα που να υποστηρίζει λειτουργίες cloud και σοβαρή επεκτασιμότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ταχέως αναπτυσσόμενη πελατειακή βάση της και την επερχόμενη μετάβαση στην τεχνολογία 5G.