Η Canalys προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά 3D εκτυπωτών (σχετιζόμενων υλικών και υπηρεσιών) θα αγγίξει τα 4,9 δις. δολ., μέχρι το τέλος του 2016.

Η συνολική αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 43,5% από το 2015 μέχρι και το 2020, αγγίζοντας σε αξία τα 22,4 δις. Οι παραγγελίες εκτυπωτών προβλέπεται να αναπτυχθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 67,2% και να αγγίξουν τα 2,4 εκατ. μέχρι το 2020. Το 2015, οι παραγγελίες των προμηθευτών ανήλθαν στις 182.000, αυξημένες ετησίως κατά 37%, με ισχυρές αποδόσεις τόσο στον επιχειρηματικό όσο και τον καταναλωτικό τομέα. Και ενώ οι βιομηχανικές δαπάνες σε 3D εκτυπωτές μειώθηκαν, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρήγγειλαν χιλιάδες συστήματα για τους μαθητές/φοιτητές τους. Συνολικά, η Ταϊβανέζικη XYZprinting βρέθηκε στην κορυφή της αγοράς 3D εκτυπωτών, με μερίδιο αγοράς παραγγελιών της τάξης του 38%. Η Canalys αναμένει ότι θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στο τοπίο των προμηθευτών της αγοράς τα επόμενα χρόνια και πιθανόν θα υπάρξουν ουσιαστικές ανακατατάξεις, καθώς ορισμένοι προμηθευτές θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά την αγορά.