Ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, με στόχο να βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες αναπτύσσει, με αιχμή την τεχνολογία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Πρόκειται για το πρόγραμμα «Captain» που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Παναγιώτη Μπαμίδη. Όπως λέει στο NetFAX ο κ. Μπαμίδης, το Captain «βοηθά τους ηλικιωμένους σε θέματα καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα το περπάτημα ή η μαγειρική παρέχοντάς τους ψηφιακές λύσεις εντός του σπιτιού, με τη χρήση του απαραίτητου hardware και λογισμικού».

Οι λύσεις και οι εξατομικευμένες πληροφορίες δεν θα προβάλλονται μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή αλλά, μέσω διεπαφής, σε οποιαδήποτε επιφάνεια του σπιτιού του ηλικιωμένου, από την πόρτα ή τον πάγκο της κουζίνας μέχρι τον τοίχο του σαλονιού ή την ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας.Η σύσταση της spin-off εταιρείας Captain Coach Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 «Captain». Πριν από μερικές ημέρες, τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου οδήγησαν στη σύσταση της spin-off εταιρείας Captain Coach με σκοπό το εμπορικό λανσάρισμα των συγκεκριμένων λύσεων, που καθυστέρησε εξαιτίας του κορονοϊού.  Η χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών γίνεται μέσα από την ανάπτυξη ενός λογισμικού- υπηρεσίας που:

  • αυξάνει την αποτελεσματικότητα της φροντίδας μέσα από μια έξυπνη διαδικασία καθοδήγησης του ηλικιωμένου ασθενή στο σπίτι (ή στο νοσοκομείο)
  • βελτιώνει την προσφορά κατ’ οίκον φροντίδας, προκειμένου να καθυστερήσει η γνωστική εξασθένηση των ηλικιωμένων
  • υποστηρίζει την ανεξάρτητη διαβίωση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων χρηστών με νοητική εξασθένηση, βοηθώντας τους να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, επισημαίνει πως «με την εταιρία – τεχνοβλαστό Captain Coach που ιδρύουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνουμε το κοινό μας δόγμα που έχει να κάνει με την πρόοδο της έρευνας με πραγματικό αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία. Εξάλλου, είναι ακόμη μία απόδειξη του Ιδρύματος πως η πληροφορική, η τεχνολογία και εν τέλει η δημιουργικότητα απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».