Στη Βett, τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογιών και υπηρεσιών για την εκπαίδευση, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του web site www.cardisoft-timetable.com, μέσω του οποίου θα γίνεται η προώθηση της πολύ πετυχημένης εφαρμογής για την κατασκευή ωρολόγιων προγραμμάτων Cardisoft ΤimeΤable στη διεθνή διαδικτυακή αγορά.

Το Cardisoft Timetable είναι μία εφαρμογή λογισμικού, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία ωρολογίων προγραμμάτων. Περιέχει ένα πλήθος διαδικασιών δημιουργίας και διαχείρισης γεγονότων καθώς επίσης και των αντικειμένων που μετέχουν σε αυτά (συμμετέχοντες, τοποθεσίες, ενότητες και ομάδες συμμετεχόντων). Η ελληνική έκδοσή του Cardisoft TimeTable εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από τα περισσότερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδος.

Παράλληλα στo πλαίσιo δραστηριοποίησης της Cardisoft στις διεθνείς αγορές μηχανογράφησης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, η Cardisoft θα συμμετέχει σε διάφορα events, παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη πλατφόρμα μηχανογράφησης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Cardisoft eUniversity, η οποία διατίθεται πλέον σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η Βett (www.bettshow.com), διεξάγεται στο Λονδίνο το διάστημα 13-16/1/2010.