Στην επικαιροποίηση του «E-filing», με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την εταιρεία Impact, προχώρησε η Carglass. Βασικό στόχο αποτέλεσε η σύνδεση του «E-filing» με τη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για τη γεφύρωση των παραστατικών στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε περιστατικού θραύσης κρυστάλλων.

Το «E-filing» είναι μία εφαρμογή που συνδέεται με το ERP σύστημα της εταιρείας και μπορεί να μεταφέρει δεδομένα, είτε να παράγει αρχεία για την απευθείας εισαγωγή τους στα ERP συστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών. Με αυτή τη λύση, ο χρόνος διαχείρισης των περιστατικών μειώθηκε για την εταιρεία κατά 63%, ενώ το κόστος από την παύση αποστολής φυσικού φακέλου και την μείωση γραφικής ύλης μειώθηκε κατά 90%.

Αναβάθμιση του «E-filing» Το 2019 η εταιρεία προχώρησε  στην εφαρμογή ακόμα μίας λύσης που αποτέλεσε καίρια αναβάθμιση του «E-filing». Η εταιρεία ενίσχυσε τα εταιρικά καταστήματα με tablets για τη φωτογράφηση και την αποθήκευση φωτογραφιών, που αφορούν στη διεκπεραίωση περιστατικών κρυστάλλων. Οι συνοδευτικές φωτογραφίες των περιστατικών πλέον αποθηκεύονται σε ιδιωτικό Business Microsoft Cloud, ομαδοποιούνται αυτόματα και μεταφέρονται στον ήδη υπάρχοντα ψηφιακό φάκελο του περιστατικού στο  «E-filing», ο οποίος αποστέλλεται απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία. 

Ο νέος αυτός τρόπος μείωσε κατά 40% τον διαχειριστικό χρόνο για το κάθε περιστατικό, καθότι αντικατέστησε την ψηφιακή μηχανή, τη χρονοβόρα διαδικασία μετονομασίας των αρχείων καθώς και τη χειρωνακτική ομαδοποίηση των φωτογραφιών ανά περιστατικό. Για την υλοποίηση του project, η εταιρεία πραγματοποίησε εγκατάσταση συστήματος Back Up 4G Internet σε όλες τις εταιρικές εγκαταστάσεις.