Η Ericsson πιστεύει ότι η μαζική ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση από τις υποδομές και υπηρεσίες με πραγματική υπόσταση σε αυτές με εικονική υπόσταση, συνεισφέροντας στη δημιουργία μιας οικονομίας με περιορισμένη χρήση του άνθρακα.

“Θα θέλαμε να δούμε τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο κλίμα που θα διεξαχθούν φέτος στην Κοπεγχάγη”, δήλωσε ο CEO της Ericsson, Carl-Henric Svanberg. Η ετήσια έκθεση εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας, η οποία εκδόθηκε σήμερα, επισημαίνει τις συνεχείς προσπάθειες της Ericsson για την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την υλοποίηση μακροπρόθεσμών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών.