Το 90% των μεγάλων επιχειρήσεων θα διαθέτουν chief data officer (CDO) μέχρι τα τέλη του 2019, όπως προβλέπει η Gartner.

Οι CDOs θα έρθουν αντιμέτωποι με μία πληθώρα προκλήσεων, ενώ μόνο το 50% από αυτούς θα θεωρούνται επιτυχημένοι μέχρι τα τέλη του 2019. Μία σημαντική πρόκληση είναι ότι ο ρόλος τους θα είναι καινούριος στους περισσότερους οργανισμούς και οι περισσότεροι από αυτούς ουσιαστικά θα μάθουν τη δουλειά «στην πράξη». Θα αντιμετωπίσουν το δύσκολο ζήτημα της δημιουργίας μίας στρατηγικής πληροφόρησης με σχετικά metrics που συνδέουν τις δραστηριότητες της ομάδας με μετρήσιμα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Η συμβολή των υψηλών προσδοκιών και της περιορισμένης γνώσης σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών από τους επιχειρηματικούς χρήστες μπορεί να δυσκολέψει τους CDOs να «αποκτήσουν» το budget και τη δέσμευση που χρειάζονται για να επιτύχουν τα σχέδιά τους. Αυτό εγείρει την «πολιτική» πτυχή του ρόλου – η δημιουργία εμπιστοσύνης και σχέσεων εντός του οργανισμού θα είναι σημαντική για την επίτευξη της επιτυχίας. Πολλοί CDOs ήδη αναφέρουν υψηλά επίπεδα αντίστασης, ιδιαίτερα από το Τμήμα IT, σχετικά με τον έλεγχο των πληροφοριών και την διακυβέρνησή τους. Οι επιτυχημένοι CDOs, ωστόσο, έχουν επιτύχει στη συνεργασία τους με τον CIO για να επιφέρουν αλλαγές και να ξεπεράσουν τις αντιστάσεις.