Το 51% των οργανισμών αναμένει αύξηση στα IT budgets μέσα στο 2017, ενώ το 38% εκτιμά ότι αυτά θα μειωθούν –και οι αυξομειώσεις προβλέπεται να είναι σημαντικές.

Σύμφωνα με το «2017 IT budget and benchmark survey» της CEB, το digitization καθιστά ευμετάβλητα τα IT budgets για την προσεχή χρονιά: μολονότι τα budgets φαίνονται, κατά μέσο όρο, σταθερά, η μέση τιμή «κρύβει» σημαντικές μεταβολές εκατέρωθεν. Το digitization επηρεάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων Πληροφορικής: το 71% των CIOs έχει πλέον στην αρμοδιότητά του δραστηριότητες εκτός IT, ενώ το 40% των οργανισμών σκοπεύει να δημιουργήσει θέση Chief Data Officer μέσα στο 2017. Το opex των IT budgets αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4% ενώ το capex θα παραμείνει σταθερό για το 2017, λόγω σημαντικής αύξησης των cloud κονδυλίων (20% πάνω σε σχέση με το 2016). Το opex των security κονδυλίων θα αυξηθεί κατά 4,5%, ενώ σε άνοδο είναι και το ποσοστό των security στελεχών, στο σύνολο του δυναμικού των οργανισμών.