Μείωση 5,4% σημείωσαν τα κέρδη του ομίλου της Centric στη διάρκεια του εννεαμήνου 2009.

Αναλυτικά τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009 έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Παράλληλα, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 29,5% και διαμορφώθηκε στα 546,7 εκατ. ευρώ έναντι 422,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008.