Στο CFO Agenda 2018 που κυκλοφορεί, ο Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκαλύπτει πως η Κύπρος αποτέλεσε ένα επιτυχημένο παράδειγμα διαχείρισης της ένταξης μιας χώρας σε επιτροπεία με την εφαρμογή Μνημονίων, capital controls και άλλων “επίπονων” μέτρων και αποκλεισμών.

Και κυρίως πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα κατάφερε να εξέλθει από το συγκεκριμένο πλέγμα περιορισμών πιο ισχυρή, με “υγιείς” οικονομικούς δείκτες, με ανασυγκροτημένη παραγωγική βάση, και σε έντονα αναπτυξιακή τροχιά. Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του, βασικό στοιχείο της μεθόδου που επέλεξε η κυπριακή κυβέρνηση να κινηθεί ώστε να μετριάσει τις αντιδράσεις εκ μέρους του κυπριακού λαού ήταν ότι ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, οι Υπουργοί και το εν γένει πολιτικό προσωπικό «μίλησαν με ευθύτητα και ρεαλισμό προς τον λαό, επεξηγώντας αναλυτικά και με την παράθεση απτών γεγονότων το πως οδηγηθήκαμε σε μειονεκτική θέση. Παράλληλα, παρουσιάσαμε συνολικά την στρατηγική που θα ακολουθούσαμε ως τρόπο αντιμετώπισης των αδιεξόδων που αντιμετωπίζαμε ως χώρα και ως οικονομία. Αποδείχτηκε καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι ουδείς εξ’ ημών προσπάθησε να λειάνει καταστάσεις ή να ακουστεί ευχάριστος».

«Η έννοια “οργάνωση” ήταν ανύπαρκτη στην Κύπρο»!
Σχετικά με τις προσωπικές του επιλογές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο Χ. Γεωργιάδης δηλώνει πως «η έννοια “οργάνωση” ήταν ανύπαρκτη, κι αυτό, ενώ η Κύπρος βρισκόταν ήδη αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων και διάθεσης ομολόγων για τουλάχιστον μια διετία. Όλα αυτά ήταν αρκούντως πιεστικά και λειτούργησαν -περίπου- ως κινητήριος μοχλός για την ταχεία διαδικασία σχεδιασμού και επεξεργασίας των σχετικών στρατηγικών πλάνων».

Στην πρακτική πλευρά του σχεδιασμού των δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης σημειώνει πως «ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα διδάγματα που αποκομίσαμε από την διαδικασία των συζητήσεων με τα στελέχη της Τρόικας είναι πως δεν υπάρχουν απόλυτα τετελεσμένα γεγονότα τα οποία μια χώρα οφείλει να αποδεχθεί δίχως να παρουσιάσει τις δικές της αντιπροτάσεις. Μάλιστα, με το πέρασμα του χρόνου και αφού μια κυβέρνηση αποδείξει στην πράξη την πρόοδο στην διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας και επανατοποθέτησής της σε στέρεες βάσεις ανάπτυξης, αυτομάτως δημιουργείται ένα πιο ευνοϊκό κλίμα στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις».

«Με δική μας ευθύνη χαλαρώσαμε τα capital controls»
Στo «καυτό» ζήτημα της επιβολής των μέτρων περιορισμού της διακίνησης κεφαλαίων που πρώτοι βίωσαν στην Κύπρο και τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν για να περάσουν ξανά στην ομαλότητα, οι απαντήσεις του θα προκαλέσουν αίσθηση: «Όταν θέσαμε το ζήτημα της άρσης των capital controls, η Τρόικα έδειξε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών βρισκόταν σε διαρκή επαφή με τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, έχοντας αποκρυσταλλώσει μια συνολική όσο και άμεση εικόνα για τα δεδομένα που ίσχυαν στην αγορά και με δική μας ευθύνη αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού και ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων, έως ότου το 2015 τα καταργήσαμε πλήρως! Το θετικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως επιβεβαιώθηκαν οι υπολογισμοί μας, καθώς λ.χ. οι καταθέσεις αυξήθηκαν, ενώ και η εμπιστοσύνη του συνόλου των συναλλασσομένων με το κυπριακό τραπεζικό σύστημα αποκαταστάθηκε πλήρως, προς πανηγυρική διάψευση όσων θεωρούσαν τα περί του αντιθέτου».

Όσο για την πολιτική που οδήγησε στην καθαρή έξοδο από το μνημόνιο και της αυτόνομης οικονομικής πορείας o Yπουργός Οικονομικών της Κύπρου δηλώνει πως «το σημαντικό στοιχείο για μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά ζητήματα δεν είναι να βγει από το μνημόνιο, αλλά να σταθεί ξανά στα πόδια της και η οικονομία της να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Κάτι που στην Κύπρο το καταφέραμε από την πρώτη ημέρα, κιόλας, κι αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι…». Αναλυτικά η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χάρη Γεωργιάδη, στο CFO Agenda 2018 που κυκλοφορεί.