Οι αναλύσεις δημοσιότητας και η ανάλυση περιεχομένου από τα social media μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε εκτιμήσεις και να μας παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους χρήστες και σχετικά με τον τρόπο που εκείνοι τοποθετούνται απέναντι σε αυτά (όπως, για παράδειγμα, την άποψή τους απέναντι σε κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα πριν τις εκλογές, μια ανάλυση την οποία κάναμε στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές).

Δεν είναι, ωστόσο, προϊόν δημοσκόπησης, ούτε μπορούν να διαβαστούν ως τέτοια από όποιον ενδιαφέρεται για πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Στις εν λόγω αναλύσεις, δεν υπάρχει διαστρωμάτωση, αλλά χρησιμοποιούνται δημόσια δεδομένα από τους χρήστες που τοποθετούνται, αναρτώντας κειμενικό περιεχόμενο, στα social media. Οι χρήστες αυτοί είναι ένα μεγάλο μεν, υποσύνολο δε της κοινωνίας.

Από την άλλη, οι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι «ερωτώνται», διότι στην πραγματικότητα δεν ερωτώνται, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της «παραδοσιακής» έρευνας, αλλά εκ των υστέρων αναλύεται περιεχόμενο που οι ίδιοι, αυθόρμητα, πηγαία και με δική τους πρωτοβουλία, έχουν δημοσιεύσει. Επίσης, ιδίως σε πολιτικές αναλύσεις, κατά κόρον παρατηρούνται μεγάλα μερίδια δημοσιότητας τα οποία είναι, όμως, αρνητικά φορτισμένα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η «ψήφος» που δίνουμε με τις τοποθετήσεις μας στα social media είναι αρνητική, ενώ η ψήφος στην κάλπη είναι θετική, είναι ψήφος προτίμησης. Αυτά και πολλά άλλα είναι παράγοντες τους οποίους κανείς πρέπει να συνυπολογίζει τόσο όταν διεξάγει όσο και όταν διαβάζει σχετικές έρευνες. Μια συνεργασία με δημοσκόπους θα ήταν μια ενδιαφέρουσα άσκηση.

πό την άλλη, εξίσου ενδιαφέρουσα άσκηση θα ήταν μια ανάλυση, που θα περιλαμβάνει μεγάλο όγκο ιστορικών δεδομένων και η οποία θα συνδυάζει δεδομένα από τα social media με πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε την απόδοση ενός μοντέλου πρόβλεψης, που θα λαμβάνει υπόψη του τα εν λόγω. Φυσικά, ένα τέτοιο μοντέλο πρόβλεψης δεν περιορίζεται σε κάτι τέτοιο.

Η PaloServices έχει σχεδιάσει και κατά κόρον παρέχει στην αγορά σειρά εργαλείων και αναλύσεων. Ενδεικτικά, σε αυτές περιλαμβάνονται αναλύσεις Brand Equity, Trends Analysis, Campaign Analysis, Influencers’ Analylsis και αναλύσεις δημοσιότητας για επιχειρήσεις, επωνυμίες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Η αγορά τις εμπιστεύεται, διότι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, ώστε τμήματα μάρκετινγκ, γραφεία Τύπου, τμήματα εταιρικής επικοινωνίας κ.α. να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το αποτύπωμα των brands τους στο ψηφιακό περιβάλλον, να το συνυπολογίζουν κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στρατηγική της επικοινωνίας και, φυσικά, να έχουν ένα εργαλείο-βοηθό στη διαχείριση της εταιρικής φήμης στο Διαδίκτυο.