Στη δημιουργία μιας συμμαχίας που θα περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - το διαμοιρασμό των στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τις απειλές για την ΙΤ ασφάλεια έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργατική προσέγγιση σε ότι αφορά την προστασία απέναντι στο κυβερνοέγκλημα, προχώρησαν οι Check Point Software Technologies και IBM Security.

Η νέα συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών θα αφορά σε προηγμένη mobile προστασία, ολοκλήρωση event management, καθώς επίσης και διαχειρίσιμες υπηρεσίες ασφαλείας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Caleb Barlow, Αντιπρόεδρος Στρατηγικής της IBM Security: «Ο διαμοιρασμός της πληροφορίας και της εξειδίκευσης αποτελούν την πρακτική μέσω της οποίας η βιομηχανία της ΙΤ ασφάλειας θα ωθήσει τις αμυντικές ικανότητες των επιχειρήσεων στο επόμενο επίπεδο. Έχοντας στο πλευρό μας έναν συνεργάτη με την ποιότητα και το επίπεδο γνώσης της Check Point, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των κοινών μας πελατών».