Δύο νέες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις δημιούργησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λειτουργώντας ως εναλλακτικός πάροχος ψηφιακών εταιρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Chief Technology Officer του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Δημήτρη Καραϊσκάκη, δημιουργήθηκε το ΑΧΙΑ e-Shareholders Meeting, το οποίο βρήκε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του lockdown αλλά και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. «Πρόκειται για μία υπηρεσία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε εισηγμένες εταιρείες να πραγματοποιούν τις γενικές συνελεύσεις από απόσταση.

Από το Πάσχα και ύστερα προχωρήσαμε στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Έτσι ο εκάστοτε μέτοχος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα βιβλία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, καταχωρώντας μόνο το τηλέφωνο και το e-mail του, μέσω του οποίου θα μπορεί να ενημερώνεται για τα δικαιώματα ψήφου, τα θέματα προς ψήφιση στις γενικές συνελεύσεις, τις εισηγήσεις των διοικητικών συμβουλίων για επιμέρους ζητήματα, και να ψηφίζει στον χρόνο που είναι προκαθορισμένος», εξηγεί ο κύριος Καραϊσκάκης.

Δικαίωμα ψηφιακής ψήφου για τους μετόχους και συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις εξ αποστάσεως
«Για να μπορεί κάποιος μέτοχος να έχει δικαίωμα ψήφου μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη ταυτοποίηση. Δεδομένου ότι ο χρηματιστής γνωρίζει τον μέτοχο – επενδυτή, με απόφαση που εκδώσαμε για το Σύστημα Άυλων Τίτλων, ο χρηματιστής έχει δικαίωμα να μεταφέρει στο σύστημα τα στοιχεία του κάθε μετόχου για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του».

Υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής για το σύνολο των επιχειρήσεων
Η δεύτερη υπηρεσία αφορά στη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής για το σύνολο των επιχειρήσεων και των οργανισμών που επιλέγουν να την εφαρμόσουν στη λειτουργία τους. «Η υπηρεσία αυτή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο Χρηματιστήριο από το 2000, όταν αντικαταστάθηκε η έγχαρτη επικοινωνία με τις εισηγμένες, και αφορούσε σε πρώτη φάση την κατάθεση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.

Εκτιμώ ότι ήμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε την ψηφιακή υπογραφή», σημειώνει ο κύριος Καραϊσκάκης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, ενώ αρχικά απευθυνόταν αποκλειστικά σε εισηγμένες εταιρείες, αναβαθμίστηκε. Έτσι, η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων.