Η 1750 Ventures και η Gossmann & Cie εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνογερμανικής InsurTech DGTAL, την πλατφόρμα Software-as-a-Service που διαθέτει προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης για τον έλεγχο (audit) και την επεξεργασία (processing) ασφαλιστικών ζημιών στην Ευρώπη. H 1750 Ventures, επενδυτικός βραχίονας της γερμανικής ασφαλιστικής VGH Versicherungen, η Gossmann & Cie. και δύο family offices, ενισχύουν με συνολικά 3 εκατ. ευρώ την επέκταση της DGTAL και της τεχνολογίας που αναπτύσσει τα τελευταία δύο χρόνια. Μέτοχοι της DGTAL παραμένουν η ελβετική εταιρεία λογισμικού DEON και τα στελέχη της DGTAL.

Η DGTAL ξεκίνησε ως project το 2021, όταν μια ομάδα γύρω από τους Dr. Florian Herzog και Arndt Gossmann συνεργάστηκε για να διερευνήσει το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιήσει τα μη δομημένα δεδομένα των ασφαλιστικών ζημιών. Το λογισμικό έπεισε με την ικανότητά του να εξάγει πρωτοφανείς πληροφορίες από τεράστιους όγκους αδόμητων δεδομένων, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στη διαχείριση ζημιών. Προς το παρόν, η DGTAL προσφέρει την τεχνολογία της για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εκτίμηση χαρτοφυλακίων ζημιών. Ο διακανονισμός των αποζημιώσεων και η διαχείρισή τους αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του ασφαλίστρου. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία αυτή, αναμένεται να αποφέρει στον κλάδο εξοικονόμηση άνω των 100 δισ. ευρώ ετησίως, μόνο στην Ευρώπη.

Η 1750 Ventures είναι επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο ασφαλιστικό οικοσύστημα. Η 1750 επενδύει σε υποσχόμενους ψηφιακούς πρωτοπόρους σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως deep tech, fintech, AI, IoT κ.λπ. Η VGH Versicherungen είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος ασφαλιστής στην Κάτω Σαξονία και απασχολεί περισσότερους από 4600 υπαλλήλους σε όλους τους κλάδους προσωπικών και περιουσιακών ασφαλίσεων.

Η Gossmann & Cie. εξειδικεύεται στη διαχείριση στοιχείων παθητικού ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, με έδρα το Αμβούργο. Υποστηρίζει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστές, διαμεσολαβητές, ρυθμιστικές αρχές και θεσμικούς επενδυτές με τη διάρθρωση, διαχείριση και ανάληψη κινδύνων ή/και εταιριών με στόχο την αναβάθμιση των χαρτοφυλακίων τους και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους βάσης. Οι δραστηριότητες της Gossmann & Cie. περιλαμβάνουν επίσης τις επενδύσεις σε ασφαλιστικές και τεχνολογικές εταιρείες.