Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.), έστειλε έγγραφο στις δασικές, και όχι μόνο, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης αναφορικά με την καθιέρωση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Η Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ενημέρωσε τις υπηρεσίες ότι αντί να αγοράσουν λογισμικό ArcGIS για την αποτύπωση εκτάσεων σε ψηφιακό υπόβαθρο θα πρέπει να επιλέξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS (www.qgis.org). Όπως αναφέρει το έγγραφο, το λογισμικό QGIS είναι πιο εύκολο στην εκμάθηση από το εμπορικό ArcGIS και έχει τις ίδιες δυνατότητες με αυτό καθώς ως εργαλείο εμφανίζει και επεξεργάζεται αρχεία τύπου shapefile τα οποία έχουν προσκομίσει μελετητές ή έχουν δημιουργήσει οι υπηρεσίες για την αποτύπωση των εκτάσεων που επιθυμούν σε ψηφιακό υπόβαθρο. Στόχος είναι η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών του Κράτους. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ελπίζει το παράδειγμα της συγκεκριμένης διεύθυνσης να το ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και των ΟΤΑ.