Η SenseOne, μέλος του Ομίλου SingularLogic, και η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, έλαβαν Gold βραβείο στα πλαίσια των Impact Business IT Excellence Awards 2019, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτόμου πλατφόρμας SenseOne ΙοΤ και στα δύο εργοστάσια της δεύτερης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής και λειτουργικής αποδοτικότητας των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων.

Μέσω της πλατφόρμας SenseOne IoT, η εταιρεία διαθέτει αυτοματοποιημένη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν στην ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα των συστημάτων των εργοστασίων της, συμβάλλοντας στην άμεση λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη μείωση του λειτουργικού και παραγωγικού της κόστους.

Ο Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος, VP Sales and Business Development στη SenseOne, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «…Όπως σε κάθε έργο, έτσι και σε αυτό, τη διαφορά της αριστείας την κάνουν οι άνθρωποι και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο την εξαιρετική μας ομάδα υλοποίησης, που ανταποκρίθηκε άψογα σε ένα πολύπλοκο έργο υψηλών απαιτήσεων, όσο και τα στελέχη του Ομίλου Πλαστικών Θράκης, όπου η γνώση και η εμπειρία τους σε θέματα ενεργειακής και λειτουργικής αποδοτικότητας, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του έργου».