Στο πλαίσιο του σύνθετου ρόλου που καλείται να παίξει ένας CIO σήμερα, θα πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τεχνολογία και να συμβάλει στην εισροή εσόδων για την εταιρεία του, αναλαμβάνοντας το ρόλο ενός επιχειρηματικού ηγέτη. Αυτός ο μετασχηματισμός του CIO σήμερα χαρτογραφείται υπό πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες στη μελέτη Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2016.

Πηγή: Harvey Nash/KPMG, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του CIO έχει γίνει περισσότερο στρατηγικός, αποκτώντας μια έντονη επιχειρηματική πτυχή, μια πτυχή που αγγίζει όλα τα τμήματα της εταιρείας και όχι μόνο το ΙΤ, βοηθώντας τον CEO να αυξήσει τα έσοδα της εταιρείας και να μειώσει τα κόστη.

Καθώς οι τεχνολογικές υποδομές γίνονται περισσότερο σταθερές και οι κύκλοι ανάπτυξης εφαρμογών πιο στιβαροί, οι CIOs διαθέτουν, πλέον, τον χρόνο που χρειάζονται για έναν περισσότερο στρατηγικό σχεδιασμό. Και καθώς αποδεσμεύονται από τις παραδοσιακές αρμοδιότητές τους, μπορούν να επικεντρωθούν σε projects που φέρνουν έσοδα στην εταιρεία τους. Ο αναβαθμισμένος ρόλος που αποκτάει ο CIO του επιτρέπει να έρθει πιο κοντά στον CEO και το Διοικητικό Συμβούλιο κάτι που τον διευκολύνει να συμβάλει στην αύξηση εσόδων της εταιρείας, με την τεχνολογία να είναι περισσότερο καταλυτική από ποτέ.

Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται στη πρόσφατη έρευνα Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2016, στην οποία συμμετείχαν 3.352 CIOs και διευθυντικά στελέχη του ΙΤ από 82 χώρες. Η 18η έκδοση της σχετικής έρευνας, η οποία διεξάχθηκε το χρονικό διάστημα 21/12/15-10/4/16, καταγράφει την αυξανόμενη επίδραση των CIOs στην εταιρεία τους, τη συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις του ΙΤ, αλλά και τη συνολική ικανοποίηση των CIOs από τις δουλειές τους.

Σχέσεις και επίδραση στη Διοίκηση Το ποσοστό των CIOs που αναφέρονται στη διοίκηση της εταιρείας τους έχει αυξηθεί, αγγίζοντας φέτος το 34% σε σχέση με το 31% πέρσι. Οι CEOs φυσικά δεν επιθυμούν να ακούσουν από τους CIOs για τεχνολογίες, για hardware και για software, αλλά, κυρίως, για το πώς μπορούν μέσω της εκμετάλλευσης αυτών να αυξήσουν οι εταιρείες τους το πελατολόγιό τους.

Όταν οι CIOs το καταφέρνουν αυτό τότε αποκτούν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους CEOs, αυξάνοντας την επιρροή τους σε αυτούς. Ο αριθμός των CIOs που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών τους αυξήθηκε σημαντικά (57% έναντι 51% πέρσι). Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο ρόλος του CIO τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τέτοιος που να δικαιολογούσε τη συμμετοχή του στο ΔΣ, κάτι που έχει αλλάξει άρδην σήμερα.

Σήμερα, οι εταιρείες χρειάζονται CIOs που θα συνεργάζονται και θα επιζητούν τη συνεισφορά από τα άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως από την Οικονομική Διεύθυνση, τα Operations και το Μάρκετινγκ, για την υλοποίηση των στρατηγικών τους projects.

Αν και όλο και περισσότεροι CIOs αναφέρονται απευθείας στον CEO τους και παραστέκονται στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών τους μαζί με τα άλλα στρατηγικά διευθυντικά στελέχη, όπως ο CFO και o COO, ελαφρώς λιγότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η στρατηγική επίδραση του ρόλου του CIO θα αυξηθεί φέτος (67% έναντι 68% πέρσι).

Κινητικότητα, διάρκεια και γυναίκες CIOs
Παρόλο που το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικούς ρόλους του ΙΤ έχει αυξηθεί ( 9% σε σχέση με το 6% πέρσι), η συνολική αντιπροσώπευσή τους συνεχίζει να παραμένει πολύ μικρή όπως καταγράφεται στην έρευνα.

Το μικρό ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στο ΙΤ θα μπορούσε να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι χρειάζεται να ενισχυθεί περισσότερο η παρουσία τους στο τμήμα, ώστε να δημιουργηθεί μια ευρύτερη βάση στελεχών στο ΙΤ, μέσα από την οποία θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας για τις γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό θα βοηθούσε μια εντονότερη ενθάρρυνση, ώστε να πεισθούν οι γυναίκες στελέχη του ΙΤ να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους.

Όπως καταγράφεται στην έρευνα, φαίνεται να υπάρχει και μια κινητικότητα στους CIOs, με το 15% των συμμετεχόντων να αναφέρουν ότι απέκτησαν νέα δουλειά το περασμένο έτος, σε σχέση με το 12% πέρσι. Μέρος αυτής της κινητικότητας αποδίδεται στη επιθυμία των CIOs και των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ να εργαστούν με τις τελευταίες και πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες.

Όσον αφορά τη διάρκεια εργασίας, το 31% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι κατέχει την τρέχουσα θέση τους ως CIO για δύο χρόνια ή λιγότερα, σε σχέση με το 29% πέρσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των CIOs που παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα σε μια εταιρεία αποτελείται από τους millennials, οι οποίοι συχνά επιδιώκουν να αναλαμβάνουν νέες δουλειές ώστε να αναρριχηθούν ταχύτερα σε υψηλότερες θέσεις. Αν και η συχνή αλλαγή δουλειάς θεωρούνταν παλιότερα ως κάτι το αρνητικό, σήμερα αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει.

Στον αντίποδα βρίσκονται, βέβαια, αυτοί που συνηθίζουν να διατηρούν τη θέση εργασίας τους σε μια εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σχεδόν το 21% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι κατέχει τη θέση του CIO για τουλάχιστον μια δεκαετία, καταγράφοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι (19%). Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην ύπαρξη πολύ καλών συμβολαίων.

Ένας σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ήθελε να έφευγε, ωστόσο δεν το κάνει λόγω της πολύ καλής θέσης που κατέχει, αλλά και του μεγάλων αποδοχών που θα έχανε. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που κατέχει ήδη μια πολύ καλή θέση να παραιτηθεί, ελπίζοντας ότι θα βρει κάτι καλύτερο ή τουλάχιστον παρόμοιο.

Άλλοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροβιότητα ενός CIO σε μια εταιρεία, περιλαμβάνουν το επίπεδο της επιρροής που έχει ένας CIO, το μέγεθος της εταιρείας, το μέγεθος του IT budget και η κουλτούρα της εταιρείας. Για παράδειγμα, οι εταιρείες με budget που ξεπερνάει τα 100 εκ δολάρια τείνουν να διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό των CIOs με πάνω από 10 χρόνια δραστηριοποίησης στην ίδια εταιρεία. Στην πραγματικότητα το 27% των CIOs που κρατάνε για πολλά χρόνια τη θέση τους στην ίδια εταιρεία, παραμένει εν μέρει και λόγω των περισσότερων επιλογών που υπάρχουν για την εξέλιξη της καριέρας τους.

H συντριπτική πλειοψηφία (84%) των CIOs και των τεχνολογικών ηγετών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι αισθάνονται να εκπληρώνουν το ρόλο του ως CIO, κάτι που αντιστοιχεί σε μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι (80%). Οι πιο ευτυχισμένοι CIOs τείνουν να είναι αυτοί που εργάζονται στο μη κερδοσκοπικό τομέα ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, με το 91% εξ αυτών να θεωρούν ότι εκπληρώνουν το ρόλο τους.

Παροχές
Όσον αφορά τις παροχές των CIOs, το 34% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι έλαβαν αύξηση στις αμοιβές τους το τελευταίο έτος, σε σχέση με το 27% πέρσι. Στις τελευταίες επτά αναφορές του Nash/KPMG CIO Survey, καταγράφεται ότι το 30% κατά μέσο όρο των συμμετεχόντων αναφέρουν αύξηση των αποδοχών τους. Υπάρχουν μόνο δύο χρονιές που παρατηρήθηκαν αιχμές σε αυτό το ποσοστό.

Η πρώτη ήταν το 2011, με το 43% των συμμετεχόντων να σημειώνουν μια αύξηση του μισθού τους. Αυτή η έξαρση αποδόθηκε στην ανάκαμψης των εταιρειών από τη μεγάλη κρίση του 2008. Το δεύτερο peak καταγράφηκε φέτος και αποδίδεται στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι CIOs αναφέρονται απευθείας στον CEO και, ως αποτέλεσμα, καταφέρνουν να πάρουν μεγαλύτερες αποδοχές γι’ αυτό που κάνουν.

Παρά τις θετικές συνέπειες στο μισθό που μπορεί να έχει η στενότερη επικοινωνία με τον CEO και το ΔΣ της εταιρείας, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για μια περαιτέρω αύξησή του, το 55% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια, η καριέρα τους θα τους οδηγήσει σε αύξηση της εξωστρέφειας τους. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρσι ανέρχονταν στο 48%.

Καθώς όλο και περισσότεροι CIOs συνεργάζονται με άλλα τμήματα και αναπτύσσουν όλο και περισσότερο την επιχειρηματική πτυχή τους, αφήνουν την όποια εσωστρέφεια έχουν στο παρελθόν, οδεύοντας σε μια κατάσταση όπου συνεργάζονται στενότερα με τους συναδέλφους στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, συμβάλλοντας στην εισροή εσόδων και ασκώντας, έτσι, ένα πολύ πιο συναρπαστικό ρόλο από ότι στο παρελθόν.