Τι αντιπροσωπεύουν, τελικά, τα τρία αυτά γράμματα; Ενα ακόμη ακρωνύμιο της σύγχρονης IT κουλτούρας; Κρύβεται πραγματική ουσία πίσω από τον τίτλο αυτό, ή μήπως είναι ρόλος;

Την παραπάνω ερώτηση έχω θέσει πολλές φορές και έχω λάβει απαντήσεις αντίστοιχες του προσώπου που απαντά.

Η πορεία του σύγχρονου CIO ήταν και είναι δύσκολη, αλλά με ανοδική τάση, παρόλα τα «θέματα» που αντιμετώπισε. Σημαντικότερο, ίσως, εμπόδιο στην αναγνώριση του ρόλου ήταν η μεταβατική περίοδος του υπεύθυνου μηχανοργάνωσης από απλό επιβλέποντα των συστημάτων σε σημαντικό  στέλεχος της σύγχρονης επιχείρησης.

Αρνούμαι να εμπλακώ σε συζητήσεις υπέρ και κατά του ρόλου και σίγουρα δυσκολεύομαι μερικές φορές να συντονιστώ με τις απονομές της στιγμής που παίζουν ρόλο πυρόσβεσης.

Ο CIO σε ρόλο… εφευρέτη
Θεωρώντας δεδομένο ότι μία επιχείρηση σήμερα μπορεί να στηρίξει τη βιωσιμότητά της στην ικανότητα προσαρμογής της στις νέες τεχνολογίες, ο ρόλος του σύγχρονου CIO αναβαθμίζεται ουσιαστικά, και πρακτικά, στο ρόλο του εφευρέτη – εφαρμογέα – συντονιστή. Οι προκλήσεις ποικίλες, καθώς καλείται να συντονίσει και να συντονιστεί με άλλα -ίσως και όλα- τα τμήματα της επιχείρησης.

Ο ρόλος του υπεύθυνου μηχανοργάνωσης στο παρελθόν ήταν σχετικά απλός, ίσως και μονότονος, όταν ουσιαστικά έπρεπε να παρέχει up time στα συστήματα μηχανοργάνωσης και όχι πολλά περισσότερα. Ο σύγχρονος CIO, θεωρώντας δεδομένο το up time των συστημάτων, αναλώνεται στη διερεύνηση λύσεων και στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ικανών να προάγουν την επιχείρηση σε θέση εκπλήρωσης των απαιτήσεων της αγοράς.

Στο παραπάνω πλαίσιο, κρίσιμη είναι και η συνεργασία του CIO με τα υπόλοιπα στελέχη της εταιρείάς. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η ενδεχόμενη αποτυχία δια-συνεργασίας του CIO με τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι απλά καταστροφική.

«Επενδυτικές ευκαιρίες» για το ΙΤ
Το virtualization ίσως αποτελεί την αιχμή του δόρατος του σύγχρονου τμήματος IT. Η δυνατότητα χρήσης πλέον μεγαλύτερου ποσοστού των resources που ανέκαθεν υπήρχαν, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αποτελεί προτεραιότητα. To mobile computing μέσω virtualization, για παράδειγμα, απελευθερώνει την εταιρεία από τη στενή έννοια του γραφείου και προωθεί τη δημιουργικότητα.

Telecommuting, e-commuting, e-work, telework, όπως και να το θέσει κάποιος, το νόημα παραμένει μοναδικά απλό. Σε κάθε εταιρεία δίνεται η ευκαιρία να αλλάξει την εικόνα του σύγχρονου χώρου εργασίας με ουσιαστική προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και καλύτερης διαχείρισης των υπαρχόντων.

VoΙΡ και virtual conferencing, αποτελούν τα σημαντικότερα των όπλων της σύγχρονης εταιρείας στην προσπάθειά της να παρέχει άμεσα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται τα κόστη της φυσικής παρουσίας με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Τέλος, το οutsourcing των περισσότερων από τις IT διαδικασίες σε data-centers ικανά να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες με τα καλύτερα των SLAs.

Το outsourcing διαμορφώνει το μέλλον του ΙΤ
Η αλήθεια είναι ότι, όσο πιο σημαντικός γίνεται ο ρόλος του CIO σε μία επιχείρηση, τόσο περισσότερο συρρικνώνονται και οι πιθανότητες εύρεσης θέσεων εργασίας οι οποίες αφορούν τον «παραδοσιακό» ρόλο του CIO.

Η σωστή, κατά την άποψή μου, τάση του outsourcing ενδυναμώνει τη θέση του CIO ο οποίος καλείται να ελιχθεί, για άλλη μία φορά, και ουσιαστικά να ηγηθεί του συντονισμού μεταξύ της εταιρείας του και των διαφορετικών παρόχων των υπηρεσιών.

Η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τα συμπιεσμένα κονδύλια, ειδικά αυτά της μετεκπαίδευσης στελεχών, θα περιορίσουν ίσως αισθητά την ανάγκη ύπαρξης του ρόλου. Mία κατάσταση που μας φέρνει στην αρχική ερώτηση: ακρωνύμιο, τίτλος ή ρόλος;