Ποια στρατηγική επιτάσσουν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η Διεύθυνση Πληροφορικής στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000;

Τις απόψεις τους καταθέτουν σημαίνοντες Διευθυντές Πληροφορικής στην ειδική πολυτελή έκδοση The IT & Operations Edge που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από την ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την BOUSSIAS. Μια «κλεφτή ματιά» σε κάποιες από αυτές, μπορείτε να ρίξετε παρακάτω.

Μετά την κρίση
Πώς μπορούν οι Διευθύνσεις Πληροφορικής να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οικονομικής κρίσης και πώς θα πρέπει να διαμορφώσουν τη στρατηγική της επιχειρησιακής τεχνολογίας έτσι ώστε, παρά τη συμπίεση των δαπανών, να αυξήσουν την αξία που προσδίδουν στην επιχείρηση και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν;

Κατά τη γνώμη μου, αφενός ο καθορισμός μιας μακροχρόνιας στρατηγικής (5 -10 ετών) με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας και, αφετέρου, η συνέπεια της υλοποίησής της είναι αυτά που θα προσδώσουν σε μια επιχείρηση τα απαιτούμενα οφέλη. Οι άξονες μέσα στους οποίους πρέπει να κινηθεί μια μακροχρόνια στρατηγική είναι η χρήση ενιαίας τεχνολογίας, η συνεργασία με στρατηγικούς προμηθευτές και οι πρότυπες πρακτικές λειτουργίας (Standard Practices).

Του Γιώργου Αντωνούλη, Διευθυντή Πληροφορικής της Colgate Palmolive

Ψήφος στη… Διακυβέρνηση Πληροφορικής
Μεταξύ των προτεραιοτήτων στις Διευθύνσεις Πληροφορικής θα πρέπει να ενταχθεί και ο επανασχεδιασμός του μοντέλου διακυβέρνησης της τεχνολογίας και της εφαρμογής αυτής στις παραγωγικές διαρθρώσεις των εταιρειών. Ενα τέτοιο μοντέλο προδιαγράφει την αναδιοργάνωση και την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής (ΔΠ).

Ο επανασχεδιασμός του μοντέλου διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει ως προοπτική την περαιτέρω προσέγγιση της ΔΠ με τις επιχειρησιακές και παραγωγικές ανάγκες του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΠ μπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά υποδομής που θα είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης και επιβίωσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στα επόμενα χρόνια.

Στην ΔΠ θα πρέπει να οριοθετηθούν δύο οντότητες δραστηριοτήτων διακριτές μεταξύ τους. Ενα μέρος της ΔΠ θα πρέπει να μεταβληθεί, και να «κάτσει» δίπλα στις επιχειρησιακές δομές, να αναλύσει τις ανάγκες αυτών και να παίξει το ρόλο του αρχιτέκτονα των συστημάτων πληροφορικής. Είναι αυτό που κατά καιρούς προσδιορίζεται και ως Business IT.

Το άλλο μέρος θα πρέπει να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών διασφαλίζοντας την ποιότητα αυτών, τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών και καθώς επίσης προσδιορίζοντας το κόστος λειτουργίας αυτών. Η διακριτή αυτή οντότητα θα διασφαλίσει τις υποδομές, θα διαφυλάξει το κόστος και θα προσφέρει διαφάνεια των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Business IT θα παίξει το ρόλο του αρχιτέκτονα ο οποίος βοηθά τους πελάτες του να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τις βέλτιστες παραγωγικές διαδικασίες, προσφέροντας την εξειδίκευση και το expertise του στις ανάγκες των πελατών.

Του Δρ. Τάσου Βασιλόπουλου, CIO της DHL Express Ελλάδας και Κύπρου

Πληροφορικά «δεδομένα»
Οι «Πληροφορικάριοι» -και κυρίως οι CIOs- είναι από τους λίγους managers στην αγορά οι οποίοι, παρά την τεράστια ταχύτητα των εξελίξεων, καταβάλουν τεράστια προσπάθεια και σπαταλούν ασύστολα την πολύτιμη σε όλους μας φαιά ουσία για να ορίσουν, να διαπιστώσουν, να τεκμηριώσουν και για να αναδείξουν, επιτέλους, το ρόλο τους στην επιχείρηση.

Συνέδρια ολόκληρα καταπιάνονται με το υπαρξιακό θέμα του πώς θα γεφυρώσουμε το business με το IT, τι πρέπει να κάνει ο δυναμικός και σύγχρονος CIO για να τον παίρνουν στα σοβαρά οι ομόβαθμοί του, πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπείται η τεχνολογία στο board of directors κ.λπ. Μιλάμε για IT-driven, IT-enabling τεχνολογίες και, τέλος, για το πόσο απαραίτητη είναι για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας εταιρείας, η «ευθυγράμμιση» του IT με το «business»… Τι θα γινόταν όμως αν σε κάποιες περιπτώσεις η «δεδομένη» Πληροφορική έπαυε να είναι αυτονόητη;

Του Θεοδόση Κωνσταντινίδη, Γενικού Διευθυντή Τεχνικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης των ΕΛΤΑ