Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται ο τομέας της Πληροφορικής, μια εταιρεία θα πρέπει να συνδυάζει την επίγνωση των αναγκών της με ευελιξία αρκετή ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Η Πληροφορική έχει εισχωρήσει σε τέτοιο βάθος στις επιχειρήσεις που είναι αναπόφευκτο να αντιμετωπίζει κάποιος τις σύγχρονες επιχειρησιακές προκλήσεις χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα πληροφοριακά συστήματα και τα εργαλεία που παρέχει ο συνεχώς αναπτυσσόμενος αυτός κλάδος.

Ο ρόλος, αλλά και η πρόκληση, του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής είναι να συνδυάσει τις νέες επιχειρησιακές τάσεις με τα σύγχρονα εργαλεία του τομέα του αλλά και να μπορέσει να πείσει τη Διοίκηση ότι η επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη κερδοφορία της επιχείρησης τόσο στο οικονομικό -προσφέροντας καλύτερο QοS (Quality of Service) – όσο και στο διαδικαστικό επίπεδο, αυτοματοποιώντας ενδοεταιρικές διαδικασίες.

Συνεπώς, η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα επιχειρησιακά δρώμενα.

Ο CIO στο διοικητικό σχήμα
Στο παρελθόν, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων ήταν αμιγώς εκτελεστικός. Ξεκινώντας από την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης με την εγκατάσταση και επιτήρηση των μηχανογραφικών συστημάτων, τώρα πλέον έχει μεγάλο μερίδιο στον σχεδιασμό της εταιρικής πολιτικής, καθώς ο ρόλος του έχει εξελιχθεί σε συμβουλευτικό.

Ο CIO (Chief Information Officer) συμμετέχει ενεργά, πλέον, στις στρατηγικές αποφάσεις ενός οργανισμού, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο στέλεχος του Διοικητικού σχήματος μιας σύγχρονης εταιρείας. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται ο τομέας της Πληροφορικής, μια εταιρεία θα πρέπει να έχει, όχι μόνο επίγνωση των αναγκών της και του σκληρού επιχειρησιακού ανταγωνισμού, αλλά και αρκετή ευελιξία ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και να αξιοποιήσει την παρεχόμενη τεχνολογία.

Ο CIO συνεργάζεται με όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Με την καθημερινή του παρουσία στην εταιρεία και τη διαρκή επαφή με τους υπόλοιπους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλει στο καλό επικοινωνιακό κλίμα αν, εκτός από τις γνώσεις του στο τεχνικό κομμάτι, χρησιμοποιεί και τις κοινωνικές του δεξιότητες.

Στις υπευθυνότητές του είναι να δίνει λύσεις μηχανογράφησης στα τμήματα, παρέχοντας εργαλεία αυτοματοποίησης των διαδικασιών και λειτουργώντας συμβουλευτικά όταν αυτό χρειάζεται. Στις εταιρείες μάλιστα που ο CIO συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, έχει το πλεονέκτημα του να προβαίνει σε καινοτόμες λύσεις, αποκτώντας εργαλεία για την πραγμάτωση των ιδεών του.

Η τάση που διαφαίνεται πως θα υπερισχύσει μελλοντικά στον τομέα της Πληροφορικής είναι το Cloud computing, το οποίο αποτελεί και τη νέα πρόκληση προς υλοποίηση από τους ανθρώπους της Πληροφορικής και του επιχειρηματικού κόσμου. Πρόκειται για τη δυνατότητα των data centers να λειτουργούν με δομές ίδιες με αυτές του Internet και να ανταποκρίνονται σε πλήθος υπολογισμών μέσα από υψηλές ταχύτητες, παρέχοντας έτσι την Πληροφορική ως υπηρεσία πλέον (hardware as a service, software as a service, database as a service) και εξοικονομώντας πόρους διαχείρισης υπολογιστικής ισχύος και χωρητικότητας.

Οι ιδιαιτερότητες των Ανανεώσιμων Πηγών
Η ιδιαιτερότητα στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ότι οι εξυπηρετητές και τα βιομηχανικά συστήματα βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τα αιολικά πάρκα, όπως δορυφορικές συνδέσεις και 3G δίκτυα.

Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι και η επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτές τις περιοχές το οποίο, για να αντεπεξέλθει, πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένο, να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό με την ανάλογη παραμετροποίηση και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και στα συστήματα της εταιρείας.
Ο όμιλος ENERCON χρησιμοποιεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, έχοντας επιτύχει τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες είναι ακόμη πρωτοπόρες και εξέχουσες στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Η αιολική ενέργεια, και γενικότερα οι ΑΠΕ, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι και ο δρόμος που ακολουθείται όσον αφορά τα συστήματα Πληροφορικής της εταιρείας συμβαδίζει με αυτό το σκεπτικό. Το Green IT είναι όρος που άρεσε εξαρχής και λήφθηκε υπόψη στoν προγραμματισμό και στην καθιέρωση ενιαίων συστημάτων σε όλα τα παραρτήματα ανά τον κόσμο.

Μία φάρμα από blade servers η οποία ενσωματώνει σταδιακά παραγωγικούς εξυπηρετητές μέσω virtualization είναι χαρακτηριστική κίνηση του ομίλου να χρησιμοποιεί τις νέες τάσεις εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια.