Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός οτι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ, αποκτώντας έτσι αυξημένες αρμοδιότητες στο «επιχειρείν»...

Πλέον, σε κάθε έργο στο οποίο επενδύει μια εταιρεία και σε όποιονδήποτε τομέα, (πωλήσεις, marketing, finance κ.α.) πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την άποψη του Διευθυντή Πληροφορικής. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια λοιπόν οτι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει αλλάξει από το παλιό μοντέλο του μηχανογράφου και, για να σταθεί στις μέρες μας -αλλά και μελλοντικά,- ένας Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να έχει γνώσεις από πωλήσεις και marketing (CRM, BI, μοντέλα δεικτών απόδοσης, ανάλυση αγοράς, κ.α.), από οικονομικά (ROI, Consolidation, Budget κ.α.), από project management, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της καινοτομίας των πληροφοριακών συστημάτων με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Στη μέση «διασταυρούμενων πυρών»
Ο Philip Kotler (2003) έχει γράψει  «In today’s information-based society, companies with superior information enjoy a competitive advantage».

Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι να διασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερα την εταιρεία με την παροχή πληροφόρησης με τέτοιον τρόπο ώστε η εταιρεία να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

Για να επιτευχθεί αυτό όμως ερχόμαστε σε ένα βασικό, κατά την άποψη μου, ερώτημα το οποίο είναι: «Ποια η μορφή συνεργασίας του CIO με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης;»

Τις περισσότερες φορές, ο CIO είναι στη μέση «διασταυρούμενων πυρών» και πρέπει πρωτίστως να καταλάβει επακριβώς την ανάγκη που του ζητάνε, να λάβει θέση και να υλοποιήσει και, δεύτερον, πρέπει να εξηγήσει στον καθένα από το κάθε τμήμα το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Διεύθυνση πωλήσεων π.χ. θέλει να βλέπει ένα συνδυαστικό report απόδοσης πωλητών ενοποιώντας στοιχεία πωλήσεων σε μονάδες και να τα συγκρίνει με ποιοτικά στοιχεία επισκέψεων από δύο διαφορετικά συστήματα -το οποίο πιθανώς θεωρεί οτι γίνεται με ένα «copy-paste» – και ενώ ο CIO πρέπει να καταλάβει και να δώσει λύση, έρχεται ο οικονομικός και λέει: αυτό το έχουμε στο budget; Τι στοιχίζει; Ποιο είναι το ROI;

Εκεί λοιπόν όλοι περιμένουν να επέμβει ο CIO προκειμένου να δώσει ΤΗΝ λύση ώστε όλοι (όσο είναι εφικτό) να είναι ευχαριστημένοι…

Οι εφαρμογές του μέλλοντος
Οι εφαρμογές στις οποίες θεωρώ ότι οι περισσότερες σύγχρονες εταιρείες ολοένα και αυξάνουν τις επενδύσεις τους είναι το security -και όχι μόνο με ένα Firewall ή κάποιο proxy- αλλά και στην ασφάλεια των δεδομένων ή σημαντικών αρχείων, με την απαγόρευση της αποστολή τους σε e-mail εκτός εταιρείας ή/και την αντιγραφή τους σε εξωτερικούς δίσκους ή USB.

Υπάρχει πλέον σημαντική πρόοδος και στο disaster recovery, προκειμένου οι εταιρείες να έχουν την ασφάλεια πως, ότι και να γίνει, θα υπάρχει συνέχεια…

Επίσης πιστεύω οτι το Business Intelligence (Επιχειρηματική Ευφυεία), σε συνδυασμό με τεχνολογίες CRM, mobility και ERP, ολοένα κερδίζουν έδαφος και αρχίζουν και τα εμπιστεύονται περισσότερο οι decision makers. Για αυτό το λόγο οι εταιρείες επενδύουν σε περαιτέρω ανάπτυξή τους αλλά και ενοποιήσεις συστημάτων, προκειμένου να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται σε πιο γρήγορο χρόνο και να «αντι»-δρούν γρηγορότερα…

Ιδιαιτερότητες του κλάδου
Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει σίγουρα κάποιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα ότι αναλογικά, τα 2/3 των υπαλλήλων της κάθε εταιρείας βρίσκονται εκτός γραφείου και είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα.

Καταλαβαίνετε λοιπόν οτι ένας συνεχής προβληματισμός του Διευθυντή Πληροφορικής είναι η λειτουργία συστημάτων ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μη νιώθουν «ξεκομμένοι» από την εταιρεία.

Οι λύσεις δύνονται βεβαίως σχετικά εύκολα πλέον με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και του mobility, αλλά μια ιδιαίτερη πρόκληση σε αυτό είναι να προσπαθούμε πάντα για την καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ όλων των ανθρώπων της εταιρείας.